Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Volgverlichting langs Vrouwvliet

 

Donderdag 11 oktober 2018 – In opdracht van de stad Mechelen vervangt netbeheerder Eandis alle straatverlichting versneld door gloednieuwe leds, waar mogelijk met dimming. Daarmee mikt de stad op maximale energiebesparing. Eandis plaatste een systeem met ‘volgverlichting’ langs de fietssnelweg aan de Vrouwvliet. Een reeks sensoren zorgt ervoor dat de verlichting de voetgangers en fietsers kan volgen. Het systeem is sinds vandaag actief.

Langs de fietssnelweg van de Maanstraat tot de Oude Antwerpsebaan plaatste Eandis een nieuw type ‘volgverlichting’. Deze werd speciaal ontwikkeld voor fiets- en wandelpaden. Als er niemand voorbij komt, worden de lichtpunten standaard gedimd naar 20%. Sensoren zorgen ervoor dat de verlichting stapsgewijs oplicht zodra er een voetganger of fietser passeert. Daardoor ‘volgt’ de verlichting elke voorbijganger, en wordt er geen energie verspild. Eerder werd in de stad een succesvol proefproject met volgverlichting uitgevoerd in de Schoutetstraat.

 

“Dit project past in ons lichtplan waarmee wij in Mechelen sinds 2016 pionieren in Vlaanderen door te kiezen voor een versneld ombouwprogramma naar leds. Eandis ontwikkelde voor ons een actieplan 2017-2018 dat openbare verlichting op het Mechelse grondgebied stelselmatig overschakelt naar energiezuinige verlichting. Dat plan omvat zowel straten, wijken, pleinen en sommige monumenten. In totaal gaat het om 10.000 armaturen in 810 straten”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

Maatschappelijke win-win situatie

 

“Ik ben heel blij dat Eandis in Mechelen start met het proefproject van volgverlichting. Ik ben benieuwd naar de resultaten en de reacties van het publiek. Ik kijk er naar uit om dergelijke volgverlichting op vele andere plaatsen te kunnen installeren, zowel in de stad als op meer landelijke (fiets)wegen. Daarmee boeten we niet in op veiligheid en zal het energiezuiniger en (natuur-)milieuvriendelijker worden. Een maatschappelijke win-win situatie dus”, meent schepen van Openbare Werken Bart De Nijn.
 

Schepen van Klimaat en Energie Marina De Bie vult aan: “Voor het stadsbestuur is duurzaamheid een vast onderdeel in elke beleidslijn. Waar mogelijk nemen we hierbij ook het voortouw als stad. Ledverlichting is daar een goed voorbeeld van. We waren een absolute voortrekker bij de stadsbrede uitrol van leds als straatverlichting en kort nadien ook bij de kerstverlichting. Ook met ledverlichting zoeken we verder naar manieren om energie te besparen. Dat kan door het verlagen van de lichtintensiteit tijdens sommige uren of door het gebruiken van volgverlichting zoals hier. De volgverlichting langs de Vrouwvliet is de beste combinatie tussen duurzaamheid enerzijds en de veiligheid voor de gebruikers van het fietspad anderzijds.”

 

854 000 straatlampen

 

Openbare verlichting op gemeentewegen, en dus niet langs snel- of gewestwegen, is de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. 229 steden en gemeenten in Vlaanderen, goed voor 854 000 lichtpunten, dragen die zorg over aan Eandis dat instaat voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van die openbare verlichting.
 

Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis een van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door de melding van defecten op de website (https://straatlampen.eandis.be) of via het telefoonnummer 0800 6 35 35 dat dag en nacht beschikbaar is.
 

Door in te zetten op duurzame openbare verlichting willen Eandis en de gemeentebesturen samen bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatbeleid.

 

Kijk hier naar een demofilmpje over volgverlichting