Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Veilig in Mechelen Kinderstad


26 juni 2019 – ‘Mechelen kinderstad’ is intussen een alom gekend begrip in onze stad. Samen met het kindvriendelijke karakter van onze evenementen is echter ook verkeersveiligheid heel belangrijk. Met de zesde editie van de campagne ‘zomer 30’ wil het stadsbestuur tijdens juli en augustus opnieuw een belangrijk signaal uitsturen en het belang van verkeersveilige buurten onderstrepen.


Met de gerichte campagne wordt tijdens de zomermaanden gefocust op een periode wanneer er meer kinderen op straat aanwezig zijn. “Een tijdelijk bord valt altijd meer op dan de permanente borden, waarbij na enige tijd immers een vorm van gewenning optreedt. De zomerperiode is dan ook een ideaal moment om bestuurders verder te sensibiliseren”, aldus burgemeester Bart Somers. “We roepen alle automobilisten op om hun snelheid aan te passen en mee voor veilige straten te zorgen in Mechelen Kinderstad”.


“In totaal worden er 101 signalisatieborden met ‘zomer 30’ verspreid over de stad. Daarbij hebben we geprobeerd om een zo groot mogelijk bereik te hebben en alle wijken met zone 30 te voorzien van een bord bij het inrijden van die wijk. We houden hierbij onder meer rekening met locaties van speelpleinen of plaatsen waar extra signalisatie wenselijk is”, besluit mobiliteitsschepen Alexander Vandersmissen.