Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Van klooster tot gemengd stadsproject

 

Dinsdag 29/01/2019 – Het voormalige klooster ‘huis Cadix’ aan de Merodestraat in Mechelen wordt omgevormd tot een gemengd stedelijk complex met elf appartementen, een koffiehuis, een kribbe en 20 kamers voor begeleid wonen van personen met een beperking.

 

Huis Cadix is een achttiende-eeuws gebouwencomplex dat lange tijd dienst deed als klooster. Toen het klooster vrijkwam, werd het gebouw in 2010 verkocht aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Het plan om de site in te richten als sociaal centrum kwam nooit van grond. Het zijn de huidige private eigenaars die het complex gaan herbestemmen tot gemengd stadsproject. Het schepencollege leverde daarvoor maandag de omgevingsvergunning af.

De elf woongelegenheden komen in de verschillende vleugels van het voormalige kloostergebouw zelf (nr. 41-43) rondom de binnenplaats. Op de gelijkvloerse verdieping komt het koffiehuis, toengankelijk vanaf het Sint-Janskerkhof. De kinderkribbe wordt ingericht in het voormalig woonhuis (nr 39). Er is plaats voor 18 kindjes. De zorginstelling voor begeleid wonen komt in het woonhuis nr. 37.

 

Maatschappelijk engagement

 

“Als stadsbestuur zijn we natuurlijk erg blij met deze ontwikkeling. Voor mensen met een beperking is het een troef dat zij kunnen opgroeien in het hart van de stad met al zijn mogelijkheden. Met hun project tonen de nieuwe eigenaars ook heel duidelijk hun maatschappelijk engagement. Het sluit immers naadloos aan bij onze projecten van integratie in de brede zin en is tegelijk ook een kwalitatieve, toekomstgerichte nabestemming van ons stedelijk erfgoed”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

“Dit soort geïntegreerde functies zijn de juiste manier van aanpak van vrijgekomen monumentale gebouwen in de stad. Samen met Hof van Cortenbach is Huis Cadix één van de belangrijkste hoven van de stad. Als stad kunnen we de herbestemming van ons erfgoed alleen maar toejuichen, zodat eeuwenoude panden een nieuw leven tegemoet gaan. Dit privéproject is ook kenmerkend voor de vernieuwende aanpak die de stad hanteert. Het is een mooi woonproject in een monument, gekoppeld aan een sociale functie”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening Greet Geypen.

De eigenaars willen zo snel mogelijk van start gaan met de reconversie van de site. In 2020/2021 moet het geheel klaar zijn. “Met deze gemengde bestemming krijgt Huis Cadix een duurzame doorstart en blijft het trouw aan de sociale dimensie die de zusters hier door de eeuwen hebben opgebouwd”, zegt mede-eigenaar Mia De Wael.