Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Trajectcontrole fase 2 van start

 

Vrijdag 29 september 2017 – Op 1 oktober lanceert Mechelen de tweede fase van de trajectcontrole op snelheid. Deze keer zijn de trajecten Leest en Brusselsesteenweg aan de beurt.

 

Zoals aangekondigd wordt de trajectcontrole in Mechelen stelselmatig uitgerold. Sinds 1 augustus controleren de anpr-camera’s continu de trajecten Hombeek en Liersesteenweg. Vanaf 1 oktober komen er nog twee bij.

 

“Net zoals vorige keer gaan we ook op deze nieuwe trajecten een maand lang enkel waarschuwen. Wie vanaf 1 november nog te snel rijdt, krijgt een boete. Met de invoering van deze twee nieuwe trajecten zit ons project perfect op schema. Dat betekent dat we dit najaar effectief onze 14 trajecten kunnen uitrollen”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

Het traject Leest loopt over 1,3 km in twee snelheidszones. De zone 50 loopt van Dorpstraat 23-25 tot aan het einde van de bebouwde kom in Juniorslaan (656m). Daar gaat het traject over in een zone 70 die loopt tot Juniorslaan 39 (613m).

 

Het traject Brusselsesteenweg loopt over 574 m in de zone van 30 van Hoveniersstraat tot aan de spoorwegbrug. Op beide nieuwe trajecten is de nodige signalisatie geplaatst. Om de mensen maximaal te verwittigen zet de politie ook tekstkarren in die de controles aankondigen.

 

De volgende trajecten zijn Hombeeksesteenweg, Tervuursesteenweg en Nekkerspoelstraat. Deze worden voorzien vanaf november. Uit de evaluatie van de eerste maand trajectcontrole bleek eerder al een bijzonder bevredigend resultaat. 99,5% van de chaffeurs houdt zich in de zones met trajectcontrole aan de opgelegde snelheid. De burgemeester gaat ervan uit dat dit cijfer zich ook in de 12 andere trajecten zal gehaald worden.