Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Trajectcontrole breidt verder uit

 

Vrijdag 11 januari 2019 – Deze zomer continue snelheidsmeting op Leestsesteenweg.

In mei dit jaar starten de werken voor de invoering van trajectcontrole aan de Leestsesteenweg in Mechelen. Vanaf de zomer moet de automatische snelheidsmeting 24/7 over een lengte van 1 km operationeel zijn.

 

Het traject langs de Leestsesteenweg loopt vanaf de Bleukensstraat tot waar de Leestsesteenweg overgaat in de Pastoor De Heuckstraat (ter hoogte van het tankstation), een traject van 970 meter in de zone 50. Bewoners zijn al langer vragende partij om de snelheidsproblematiek in deze straat structureel aan te pakken.
“Opnieuw een investering van 142.000 euro, maar goed besteed”, zegt burgemeester Bart Somers. “De resultaten van onze controles op de andere trajecten zijn spectaculair. Minder dan 0,1% van de chauffeurs rijdt er te snel. Dat is nog maar een fractie van de overtredingen bij klassieke snelheidscontroles elders. Bottom line is dat chauffeurs weten dat ze in Mechelen worden gecontroleerd. Altijd en overal. En dat heeft nu al gezorgd voor een mentaliteitsverandering”.

 

Mechelen pionierde met anpr-technologie voor politionele doeleinden en was in 2017 ook de eerste gemeente in Vlaanderen die op grote schaal uitpakte met 59 anpr-camera’s voor trajectcontrole langs 20 km Mechelse straten. “Vandaag gebruiken we anpr-camera’s voor veiligheid, voor trajectcontrole op snelheid, als bus- en vrachtwagensluizen en voor de afbakening van de autoluwe binnenstad”, zegt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Behalve de camera’s voor Leestsesteenweg hebben we er vorige week ook besteld voor toegangscontrole aan de Mezenstraat (aan ziekenhuiscampus), voor de afbakening van de autoluwe zone in de Schoolstraat (tussen Merodestraat en Wollemarkt) en voor de bussluis die we plannen aan de Kruisbaan. Ook deze camera’s worden dit voorjaar gemonteerd. Alles bij mekaar gaat het om een order van 7 nieuwe anpr’s en toebehoren voor een bedrag van 248 800 euro.”

 

Eerstdaags worden ook 2 worden anpr-camera’s  geplaatst aan de Grote Nieuwedijkstraat t.h.v. Kleine Nieuwedijkstraat. “Dit project hoort nog bij de eerste golf trajectcontroles. Zoals eerder aangekondigd, wordt de trajectcontrole met bijhorende vrachtwagensluis opgestart na de werken aan de Grote Nieuwedijkstraat”, zegt Vandersmissen.

 

De komende jaren plant het stadsbestuur nog bijkomende trajectcontroles. “Door de pakkans verder op te drijven willen we ook het onverantwoord rijgedrag van de laatste 5 à 10% overtreders bijsturen”, motiveert Bart Somers.

 

 

Mechelen heeft nu al 122 anpr’s draaien. Toch zijn er dat minder dan twee jaar geleden. Dat komt door de modernisering van de technologie. Op een aantal sites zijn oudere camera’s al vervangen. Waar vroeger twee camera’s nodig waren voor controle in beide rijrichtingen, werken de nieuwe modellen nu in twee richtingen.