Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Strijd tegen georganiseerde misdaad opdrijven

28 november 2013 – De federale recherche trekt aan de alarmbel: amper 20 personeelsleden moeten 253 criminele groepen en hun 2.627 leden bekampen. Open Vld-Kamerlid Bart Somers vraagt minister van Binnenlandse Zaken Milquet om de strijd tegen de georganiseerde misdaad op te drijven door meer personeel, middelen en expertise toe te wijzen.

 

Volgens het laatste rapport van de federale politie over georganiseerde misdaad waren 2.627 mensen lid van ongeveer 253 criminele groepen. De politiedienst die de georganiseerde criminaliteit in ons land bestudeert, telt amper twintig leden.

Financiële geldstromen onderzoeken

“Om de georganiseerde misdaad krachtdadig aan te pakken moet de focus liggen op het onderzoek naar de geldstromen, de fondsenwerving en de witwaspraktijken van deze maffiose groeperingen. Tot mijn verbazing blijkt dit maar in de helft van de gevallen te gebeuren. Naar verluidt wegens een gebrek aan middelen. We moeten criminele geldstromen beter kunnen opsporen en sneller droogleggen”, zegt Somers.

Computer crime unit

Ook bij huiszoekingen gaat vaak kostbare tijd verloren. De lokale politie beschikt zelden over specialisten om computers of laptops door te lichten, terwijl er bij de federale computer crime unit een wachttijd bestaat van drie maanden. Op die manier hinken de politiediensten altijd achterop in de strijd tegen de misdaad.

Somers vroeg minister Milquet om tekst en uitleg. Ze beloofde in 2014 honderd extra personeelsleden bij de gerechtelijke politie en forse investeringen in technologie. Zo moet de politie, in nauw overleg met justitie, de georganiseerde misdaad, de cybercrime en het terrorisme beter kunnen bestrijden.