Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Stad Mechelen opent Pennepoelpark

 

Woensdag 28 juni 2017 – Na het Hovenierspark 2 weken geleden, opende stad Mechelen vandaag het Pennepoelpark. Dit binnengebied tussen de Neerheide, de Oude Liersebaan en de Pennepoelstraat was vroeg al deels ingericht als groene zone, maar werd gevoelig vergroot en kreeg een stevige upgrade.

 

 

Parkenplan

 

De opstart van de plannen voor het binnengebied aan de Oude Liersebaan, dat nu het Pennepoelpark is geworden, dateert van het begin van deze legislatuur. Als onderdeel van het parkenplan werd toen beslist om de gronden van IVERLEK/EANDIS (toen al deels een parkzone met hondenweide en voetbalveld) te verwerven en na sanering als permanent park in te richten. “Op één jaar tijd openen wij liefst 5 nieuwe stadsparken en – tuinen. Vorige zomer drie en nu twee. Ons parkenplan zit dus op kruissnelheid. Zo creëren wij een groene gordel van parken die op nauwelijks enkele honderden meters van elkaar zijn verwijderd. Een uniek project”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

 

Groene oase voor de buurt

 

Omdat het de ambitie van het parkenplan is om voor alle Mechelaars een park in de directe nabijheid te creëren, worden de parken ook ingericht met de directe buurt als doelpubliek voor ogen. De buurt bepaalde dan ook mee de invulling van het park. De belangrijkste functie is uiteraard die van groene oase, van rust- en ontspanningsplek. Om deze functie optimaal in te vullen, werden wandellussen in achtvorm aangelegd. In het noordelijk deel van het park wordt deze lus voor een groot deel gevormd door de verharde centrale as, de lus wordt gesloten door gemaaide graspaden. In het zuidelijk deel wordt de wandellus volledig door dergelijke graspaden gevormd, de centrale as loopt er in het midden door. Net zoals bij de voormalige inrichting wordt er een hondenweide voorzien (in het noordelijk deel, vlak bij de toegang Neerheide). Ook het trapveld (met kunstgras en met betonnen zijwanden) keert in de nieuwe inrichting terug, in het zuidelijke deel van het park. De belangrijkste ontmoetingsplekken in het park liggen in het noordelijke gedeelte: centraal in het park ligt een houten platform dat ideaal is om te zitten of te picknicken. Ernaast ligt een grote weide, die onder andere voor buurtevenementen gebruikt kan worden.

 

Belangrijk in het park is de natuurlijke invulling: het aantal verhardingen werd zoveel mogelijk beperkt en daarnaast wordt de waterhuishouding nog verbeterd via een langgerekte wadi die een groot deel van de centrale as volgt. Ook op het vlak van beplanting is er een grote diversiteit: de keuze is zo gemaakt dat de bloeiwijzen, kleuren en groeivormen elkaar afwisselen zodat de natuur het hele jaar door op een andere manier beleefd kan worden. “De binnengebieden die we via ons parkenplan ontpitten moeten op zoveel mogelijk vlakken een bonus zijn: als ontspannings- en rustplek, als versterker van de buurtcohesie, als promotor van de zachte mobiliteit (creëren van shortcuts voor fietsers en voetgangers, via buurtfietsenstallingen, door het voorzien van achteringangen om het gebruik van de fiets te stimuleren), buffering van hemelwater, versterken van biodiversiteit en bijvriendelijkheid. Ook in dit prachtige park zijn al deze functies mooi met elkaar in evenwicht”, vertelt Marina De Bie (schepen van Natuur en Groenontwikkeling).

 

 

Plek om te spelen

 

“Er is ook aan de kleinste Mechelaars gedacht bij het ontwerpen van het park. Naast het trapveld zijn er dan ook nog heel wat andere zaken te beleven. In de grote weide werden 3 trampolines voorzien, er is een schommel en in de speelboszones werden een aantal natuurlijke spelprikkels in hout geplaatst. Zo zijn er blokken om te zitten, een huppelparcours, stammen om op te balanceren, enz. Door meer speelruimte te creëren, willen we de kinderen stimuleren om meer buiten te spelen”, aldus schepen van Jeugd, Greet Geypen.

 

 

Extra voorzieningen voor de omwonenden

 

Zoals in alle binnengebieden waar dit mogelijk is, kregen ook hier de omwonenden de kans om een achteringang naar hun te tuinen te maken. Het pad dat deze achteringangen ontsluit is bovendien afsluitbaar zodat alleen de bewoners hiertoe toegang hebben. Voor de fietsende buurtbewoners die niet geholpen zijn met bovenstaand aanbod, is – net zoals in het Hovenierspark – ook een buurtfietsenstalling voorzien. Er zijn 15 plaatsen in de fietsenstalling en de huur bedraagt 30 euro per jaar.

 

 

Bijkomende informatie

 

  • Grootte: 5 500 m²
  • Kostprijs: 900 000 euro aankoop grond, 560 000 euro aanleg
  • Prijs: Pennepoelpark werd bekroond met ‘Natuur in de stad’-prijs van het Agentschap Natuur- en Bos (ANB)
  • Alle info over het park is terug te vinden op www.mechelen.be/pennepoelpark