Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Somers informeert naar Belgisch engagement in Afghanistan

7 november 2013 – Kamerlid Bart Somers (Open Vld) heeft premier Di Rupo naar het regeringsstandpunt gevraagd over een mogelijke verlenging van de trainingsmissies van het Belgische leger in Afghanistan. Volgens de premier is er enkel afgesproken om na 2014 financiële steun te verlenen.

 

Minister van Defensie De Crem is momenteel in Washington DC om de transatlantische en bilaterale banden te versterken. Uit een persbericht van het Pentagon blijkt dat de minister tegenover zijn Amerikaanse ambtgenoot het engagement aanging om na de beëindiging van de ISAF-missie in 2014 “financiële steun te verlenen en Afghaanse veiligheidsdiensten te trainen”.

Terugtrekking NAVO-troepen

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer wees Bart Somers er op dat Belgische troepen momenteel reeds deelnemen aan dergelijke trainingsmissies en dit in een duidelijk wettelijk kader: “Dit is een zeer belangrijke taak omdat de Afghaanse veiligheidsdiensten na de terugtrekking van de NAVO-troepen in 2014 op eigen benen moeten kunnen staan.”

Somers stelde dat het Belgisch engagement om ook na 2014 deze missie verder te zetten, verregaand is. Hij vroeg de premier dan ook of ons land reeds een vraag daartoe mocht ontvangen, welk standpunt de regering hierover innam en welke concrete engagementen onze minister van Defensie mocht aangaan in naam van de regering tijdens zijn bezoek aan Washington.

Financiële bijdrage voor wederopbouw

De eerste minister citeerde het regeerakkoord en de besluiten van de NAVO-top in Chicago 2012 en stelde dat België zich terug zou trekken tegen het einde van 2014 en enkel het engagement aanging om een financiële bijdrage van 12 miljoen euro te leveren voor de wederopbouw. Hij voegde daar wel aan toe dat zowel het regeerakkoord als de topbesluiten de mogelijkheid laten om eventueel na 2014 een engagement aan te gaan.

Bart Somers repliceerde: “Ik heb doorgaans veel sympathie voor voluntaristische ministers. Maar ik concludeer dat er momenteel geen akkoord is om ook na 2014 engagementen in Afghanistan aan te gaan. Mocht het voluntarisme van de defensieminister overslaan op de regering, reken ik er op dat het parlement tijdig wordt geïnformeerd en betrokken.”