Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Sluikstorters worden steeds vaker gevat

 

Vrijdag 2 september 2016 – De strijd tegen sluikstorters levert resultaat op. In augustus werden 950 meldingen van sluikstorten en andere meldingen rond zwerfvuil of onkruid weggewerkt of opgelost. Dat is liefst 99,37% van het totaal aantal meldingen door burgers. Er werden al 43 betrappingen gedaan in de eerste actiemaand.

 

Begin augustus kondigde het stadsbestuur een kordate aanpak van sluikstortingen en zwerfvuil aan in combinatie met een verhoogde inspanning naar het onderhoud van het openbaar domein, waarvoor meer mensen worden ingezet door overheid en contractors. De aangekondigde periodieke rapportering geeft eerste bevredigende resultaten.

 

“In de maand augustus werden 43 personen betrapt op sluikstorten. Zij krijgen allemaal de kosten aangerekend van de opruiming. Dat is een forfaitair bedrag van 150 euro, vermeerderd met een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro”, zegt burgemeester Bart Somers. Tegelijk werken de uitvoeringsdiensten met de hulp van extra mensen van private aannemers aan het groenonderhoud dat in de zomer meer capaciteit vergt.

 

“De voorbije maand hebben we zoals aangekondigd geïntegreerd gewerkt rond de problematiek. Politiemensen, gemeenschapswachten en de cel milieu zijn samen de hort op gegaan. Tijdens zulke acties gaan onze mensen bijna letterlijk snuffelen in het sluikstort op zoek naar bewijsmateriaal dat kan wijzen op de identiteit van de overtreder. Bijvoorbeeld een adres op een brief. Die gecoördineerde, aanklampende aanpak tijdens gerichte acties willen we de komende maanden volhouden”, zegt schepen van openbare werken Chris Backx.

 

Ondertussen loopt ook de preventieve campagne met de vuilbakstickers en de brievenactie door de gemeenschapswachten die bewoners attent maakt op hun burgerplicht. “Ook de 4 sluikstortcamera’s zijn operationeel en staan verdoken opgesteld op hotspots. Ook die beelden worden ingezet om overtreders te identificeren, ook buiten onze gecoördineerde prikacties”, zegt Bart Somers.

 

Met de periodieke rapporteringen wil het stadsbestuur de vinger aan de pols houden inzake de openbare netheid. Finaal moet de kordate aanpak van sluikstorten en zwerfvuil en resulteren in een mentaliteitswijziging bij hardleerse burgers en een properder openbaar domein.