Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Politie Mechelen-Willebroek dringt verkeersinbreuken autokeuring met 75% terug

 

 

Dinsdag 17 november 2015 – Ondanks de verplichting voor automobilisten om vier jaar na het in gebruik nemen van een personenwagen en de uitnodiging die wordt verstuurd, verzaken talloze automobilisten aan de verplichting zich aan te bieden bij een autokeuringsstation.

Het keuren van voertuigen kadert in de regelgeving met betrekking tot de technische eisen waaraan voertuigen moeten voldoen alvorens ze in het verkeer worden gebracht. Dit om na te gaan of eventuele technische tekortkomingen geen gevaar betekenen voor de weggebruikers.

 

Sinds december 2014 voert politie Mechelen-Willebroek elk trimester gedurende ruim een week controles uit op het respecteren van deze verplichte autokeuring. De nummerplaten van de wagens die met een vervallen schouwing rijden worden ingeladen in de ANPR-bestanden. Gedurende een tijdsbestek van een week krijgt men een ‘hit’ wanneer een voertuig met een vervallen keuring aan één van onze slimme camera’s voorbijkomt.

 

Op basis van de positieve resultaten – de ‘hits’ die een vervallen schouwing aanduiden – brengt de wijkagent een bezoek aan de overtreder en krijgt betrokkene maximaal een week de tijd zich met zijn voertuig aan te bieden in één van de keuringscentra en ons een afschrift van de technische schouwing te overhandigen. Het merendeel van de bezochte chauffeurs stelt zich in regel.
Korpschef lokale politie Mechelen-Willebroek, Yves Bogaerts: “Door deze werkwijze krijgen de inwoners van Mechelen en Willebroek, ondanks hun overtreding, alsnog de kans zich in regel te stellen zonder dat een proces-verbaal wordt opgesteld.”

 

Na een jaar leverden de trimestriële controles een gunstige evolutie op. Daar waar in december vorig jaar nog 2251 voertuigen voor 9759 hits zorgden, was dit afgelopen week teruggelopen tot 2951 hits gegenereerd door 574 voertuigen. (daling van 69,7% hits) Wat het aantal voertuigen betreft dat nog in overtreding is scoren we nog beter en noteren we een daling van bijna 75%.

 

Korpschef lokale politie Mechelen-Willebroek, Yves Bogaerts: “Deze substantiële daling betekent niet alleen dat een groot deel van onze inwoners zich schikt naar de regelgeving, wat uiteraard aan te moedigen is. Maar bovenal de verkeersveiligheid in Mechelen en Willebroek vaart er wel bij.”
Automobilisten die hardleers blijven en geen positief gevolg geven op de sensibiliseringscampagne ontvangen hiervoor een proces-verbaal en bij een eventuele controle wordt hun voertuig ingehouden.

 

Periode Hits Verschil Voertuigen Verschil
December 2014

9759

2251

Februari 2015

8089

-1670

1511

-740

Mei 2015

6155

-1934

1061

-450

September 2015

4056

-2099

766

-295

November 2015

2951

-1105

574

-192

-6808 (-69,7%)

-1677 (-74,5%)

Bron cijfers: Lokaal Informatie Knooppunt politiezone Mechelen-Willebroek.