Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Politie klist hardrijders Veemarkt

 

Donderdag 21 juni 2018 – In 2018 heeft politie Mechelen-Willebroek tot op vandaag 145 snelheidscontroles uitgevoerd in de ‘zone 30’ waarbij 22.599 voertuigen werden gecontroleerd. 4151 (18%) bestuurders respecteerden de snelheidsbeperking niet en ontvingen een boete.

 

 

De keuze van het stadsbestuur om van Mechelen een autoluwe binnenstad te maken met een algemene invoering van ‘zone 30’ is een weloverwogen beleidsbeslissing geweest. Hiermee wil Mechelen volop de kaart trekken van aangename (winkel)stad, met voldoende faciliteiten voor de auto in harmonie met fietser en voetganger.  “Het merendeel van onze inwoners en bezoekers kunnen zich hierin vinden én respecteren dit. Maar een kordaat handhavingsbeleid met structurele controles blijft nodig. Dat blijkt uit de resultaten van de snelheidscontroles in de zone 30”, zegt burgemeester Bart Somers

 

 

Met een kordaat handhavingsbeleid houden we de vinger aan de pols. De vorig jaar geïmplementeerde trajectcontroles zijn een belangrijke tool tot het respecteren van de snelheidsbeperking. “Naast deze structurele inspanningen zijn er de mobiele, anonieme snelheidscontroles van onze lokale politie. Hierbij laten we ons inspireren door klachten die we ontvangen van bewoners en handelaars en vaststellingen van onze politie. Daaruit maken we op dat de zone 30 de meest kwetsbare is voor snelheidsovertredingen”, aldus nog Bart Somers.

 

Binnenstad

 

Tijdens controles in de Mechelse binnenstad werden de voorbije jaarhelft 2112 automobilisten gecontroleerd en hadden er ‘slechts’ 32 (1,5%)  het gaspedaal te diep ingedrukt.  Negatieve uitschieter hier is de Veemarkt. “De jongste tijd ontvangen we regelmatig klachten over onaangepast rijgedrag op deze locatie. We nemen dat heel ernstig, want het is niet alleen een schoolomgeving en een aangename plaats om te vertoeven, maar bovenal een belangrijk knooppunt voor ons openbaar vervoer én de gebruikers ervan. Roekeloos rijgedrag, veelal in combinatie met overdreven snelheid, hypothekeert de veiligheid op dit plein”, duidt Somers.

 

Bij anonieme controles op de Veemarkt werden in totaal 311 voertuigen gecontroleerd waarbij 27 (8%) bestuurders betrapt werden op overdreven snelheid. Eén van hen klokte af bij een snelheid van maar liefst 72 km/u. Bart Somers: “De meeste chauffeurs houden zich gelukkig aan de limiet, maar wie er te snel rijdt, rijdt er vaak ook veel te snel. Deze kleine minderheid van chauffeurs willen we echt aanpakken. Zij brengen niet alleen zichzelf, maar vooral andere weggebruikers in gevaar. Onze politie zal dan ook in de toekomst blijven controleren om deze hardleerse overtreders een boete op te leggen”.

 

De betrapte overtreders ontvangen een boete van 53 euro wanneer zij aan een snelheid tot en met 40 km/u. betrapt worden. Vanaf 41 km/u. tot en met 60 km/u. schommelt de boete tussen de 53 en 273 euro. Wie sneller rijdt dan 60 km/u. dient zijn rijbewijs onmiddellijk in te leveren. “Laagvliegers zullen dan wel twee keer nadenken alvorens als gekken door het stadscentrum te scheuren”, besluit Bart Somers.