Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Opvangcentrum Zwartzustersvest klaar voor opening

 

Woensdag 27 maart 2019 – Voor de tweede keer in drie jaar tijd opent stad Mechelen samen met Rode Kruis-Vlaanderen een noodopvanginitiatief voor asielzoekers. 180 asielzoekers kunnen een jaar lang terecht in het leegstaand ziekenhuis aan de Zwartzustersvest. “Donderdag verwelkomen wij de eerste bewoners”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

 

“Wij willen dit opvanginitiatief harmonieus inbedden in onze stad. Het is een tijdelijk initiatief voor mensen die wachten op antwoord op hun verzoek tot internationale bescherming. Onze bedoeling is dat zij deze periode op een menswaardige manier kunnen doorbrengen”, verduidelijkt Bart Somers. “Dat doen we aan de hand van het principe bed, bad, brood en begeleiding”, zegt Ine Tassignon van Rode Kruis-Vlaanderen. “We bieden basiscomfort, veiligheid, medische ondersteuning, een luisterend oor en basisinformatie over de wettelijke procedures. Om dat mogelijk te maken, stoomden we de afgelopen twee weken een team van 25 werkkrachten klaar.”

 

“Er komt een heterogene groep mensen, van diverse nationaliteiten en overtuigingen en zowel alleenstaanden als gezinnen. Iedereen is welkom in onze warme stad, al weten we zelf op voorhand niet wie en hoeveel mensen er precies komen. De mensen worden doorverwezen door Fedasil en krijgen hier een warm onthaal”, zegt schepen van Gelijke Kansen en Diversiteit Gabriella De Francesco. “Toen ik drie jaar geleden mee de opvang coördineerde achter de Nekkerhal verliep de samenwerking tussen Rode Kruis-Vlaanderen en Stad Mechelen heel vlot. En dankzij het ruime vrijetijdsaanbod en het vrijwilligersengagement van velen voelden de bewoners zich meteen betrokken bij het stadsgebeuren. Dit opvangcentrum is een huis in onze stad en de mensen die daarin wonen moeten zich dan ook thuis voelen in de stad.”

 

Integratie in een levendige stad

 

Het noodopvangcentrum is een tijdelijk aanbod dat het stadsbestuur spontaan heeft gedaan. De uitbating gebeurt door Rode Kruis-Vlaanderen, met flankerende ondersteuning door diensten van de stad. Voor dit nieuwe initiatief heeft de stad Mechelen al een nieuwe coördinator aangesteld. De coördinator is het aanspreekpunt voor Mechelaars, vrijwilligers en externe partners die willen bijdragen aan de werking van het opvangcentrum. De coördinator zal de bewoners ook wegwijs maken in de stad en creatief zoeken naar oplossingen om hun verblijf zo aangenaam en constructief mogelijk te maken.

 

 

“Samen met de stad zetten we sterk in op een goede integratie in de buurt”, zegt Tassignon. “Een opvangcentrum gelegen in het midden van de stad bevordert die integratie. Een mooi voorbeeld daarvan zijn enkele bewoners van het voormalige NOC Nekkerspoel: zij hebben zich zodanig goed geïntegreerd in de Mechelse samenleving dat ze vandaag deel uitmaken van het vrijwilligersinitiatief ‘Welcome in Mechelen’, dat ook in het nieuwe noodopvangcentrum actief zal zijn!”

 

De stad Mechelen voegt er nog aan toe dat het noodopvangcentrum uitgebreid omkaderd wordt door de gemeenschapswachten en de wijkpolitie. Bij eventuele overlast kunnen bewoners deze medewerkers contacteren.