Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

“Optimalisatie federale politie is hoogdringend”

13 februari 2014 – “Minister Milquet moet dringend werk maken van een optimalisatie van de federale politie. Anders dreigt ook het lokale veiligheidsbeleid onder druk te komen.” Kamerlid en Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) is verontrust over het gebrek aan middelen bij de federale politietop.

 

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer ondervroeg Bart Somers minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet over een brief van de federale politietop die vandaag in de pers verscheen. Daarin klagen de politiebazen aan dat ze onvoldoende financiële middelen ter beschikking hebben voor operationele taken.Bestuurlijk waterhoofd

“Wie naar de cijfers kijkt, begrijpt het probleem onmiddellijk”, zegt Somers. “Meer dan 95 procent van de middelen van de federale gerechtelijke politie gaan naar personeelskosten. Bij andere diensten gaat het om percentages tussen de 90 en 95 procent. Niet verwonderlijk dat er onvoldoende geld overblijft om politietaken uit te voeren.”

“Alleen door het bestuurlijke waterhoofd van de federale politie aan te pakken, kan er opnieuw geïnvesteerd worden in modern materiaal, zoals deugdelijke computers voor de cyberpolitie. Alleen op die manier zorgen we er voor dat de politie opnieuw operationeel is en kan doen wat ze moet doen.”

Impact op lokaal veiligheidsbeleid

Somers zegt ook verontrust te zijn als burgemeester en vreest voor de impact op het lokaal veiligheidsbeleid. “Onze politie bestaat uit twee lagen. Het is de federale die de lokale politie ondersteunt. Dit federale probleem zet dus ook het veiligheidsbeleid in onze lokale zones onder druk.”

Daarom vraagt Bart Somers aan de minister om snel het wetsontwerp voor de optimalisatie van de federale politie naar het parlement te brengen. “Uitstel is geen optie. Onze politiediensten moeten naar behoren kunnen functioneren, onze veiligheid is te belangrijk.”

“Het interesseert me ook niet wie u met de vinger wijst, wel hoe u dit dossier ten gronde zal aanpakken. U moet korter op de bal spelen in plaats van de problemen te minimaliseren. We hebben niets aan een minister die in het parlement haar onmacht komt etaleren”, aldus Somers in een uitval naar de minister.