Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Open Vld-resolutie Oekraïne aangenomen in commissie

11 februari 2014 – De Kamercommissie Buitenlandse Zaken heeft resolutie van Open Vld-Kamerleden Bart Somers, Vincent Van Quickenborne en Willem-Frederik Schiltz goedgekeurd. In die resolutie vragen ze via de regering aan Europa sancties te treffen bij nieuw geweld tegen betogers.

 

Somers, Van Quickenborne en Schiltz trokken half december 2013 naar Kiev om de Oekraïense protesten voor democratie, burgerrechten en een rechtsstaat te ondersteunen en de dialoog aan te gaan met politici, diplomaten, journalisten en het middenveld.

Bij hun terugkeer dienden de drie liberale Kamerleden een resolutie in de Kamer in. Deze werd vandaag na amendering goedgekeurd in de commissie Buitenlandse Zaken. Volgende week stemt de voltallige Kamer over de resolutie.

De parlementsleden vragen aan de regering:

  • Een duidelijk signaal dat wij de aspiraties van de Oekraïense bevolking ernstig nemen en dat de ondertekening van een associatieverdrag met de EU een dringende doelstelling blijft.
  • Vast te houden aan de volgende voorwaarden voor de ondertekening van het associatieverdrag: vooruitgang inzake burgerrechten, democratie, rechtsstaat en de strijd tegen corruptie.
  • De bemiddelingspogingen van de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid Ashton te ondersteunen en aan te dringen op een sterke eensgezinde Europese positie.
  • In de Europese organen te pleiten voor Europese sancties bij nieuw geweld tegen betogers.
  • Te pleiten bij het IMF voor een lening om de negatieve gevolgen voor Oekraïne van het associatieverdrag op te vangen.
  • De Russische autoriteiten blijvend te wijzen op het feit dat Oekraïne zelf haar toekomst moet kunnen bepalen, wars van enige dwang of chantage.
  • Te ijveren voor een geïntegreerd Europees energiebeleid zodat de EU zich in sterkere positie bevindt ten opzichte van staten die haar voorzien van grondstoffen en zodoende eventuele partners zoals Oekraïne een grotere energiezekerheid kan bieden.
 • Aan te dringen op een ‘monitoring mission’ van de Raad van Europa in Oekraïne. Als lidstaat heeft dat land immers verplichtingen inzake democratie, mensenrechten…