Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Oosterweel: Ring overkappen en ander tracé

7 mei 2014 – Open Vld heeft een alternatief voorgesteld voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Ze kiest daarbij voor een ander traject dan de Vlaamse regering en pleit voor een overkapping van de Ring. “Ons voorstel is de snelste en gezondste manier om de files aan te pakken”, zeggen Bart Somers en Annemie Turtelboom.

 

Om de mobiliteit in en rond Antwerpen vlot te trekken, heeft Open Vld een gedetailleerd plan uitgewerkt (http://goestinginantwerpen.be). Daarin pleit de partij er voor om de volgorde van de werken om te draaien en te starten met de aanleg van twee doorstroomverbindingen, namelijk de A102 (Wommelgem – Ekeren) en de verbinding van de Liefkenshoektunnel met de E17.

 

Ring overkappen

Op die manier kan zowel het verkeer dat van Nederland en Duitsland komt, als het verkeer vanuit Frankrijk worden weggeleid van de stad. Daarnaast stelt Open Vld voor om de Ring te overkappen en de bouw van een derde Scheldekruising te voorzien in de haven, via het zogenaamde tracé Oosterweel-Noord. Het BAM-tracé van de Vlaamse regering plant die Scheldekruising door de stad, vlakbij woonbuurten.

Open Vld vraagt daarom dat de Vlaamse regering haar beslissing over het Oosterweel-traject intrekt omdat het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak ontbreekt. De nieuwe inzichten rond de overkapping van de ring kunnen daarentegen op heel wat steun rekenen.

 

Betaalbaar alternatief

“De kosten voor de overkapping worden geraamd op twee miljard euro. Een deel daarvan kan betaald worden met de opbrengst uit de ontwikkeling van de nieuwe gronden, want de overkapping creëert 462 hectare extra ruimte. Bovendien wordt de R11bis, een duur tracé dat tussen Wommelgem en Wilrijk dwars doorheen stedelijk gebied snijdt, in onze plannen geschrapt. Tenslotte is Oosterweel-Noord technisch eenvoudiger te realiseren en dus goedkoper dan het plan van de Vlaamse regering”, zegt Somers.

 

De stad van morgen

“Bouwen aan de stad van morgen doe je niet met  de technieken van gisteren, maar met een stedelijke visie op lange termijn. Bouwen aan de toekomst doe je niet zonder draagvlak, maar met een project dat de Antwerpenaars verenigt en hun mening respecteert”, zegt Bart Somers. “De overkapping van de ring biedt Antwerpen extra ruimte voor wonen, werken en winkelen. Het is de keuze tussen zuurstof of fijn stof, tussen vooruitgaan of stilstaan.”

Download: plan