Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Oosterweel: “Huidige beslissing is schijnoplossing”

14 maart 2014 – “In het Oosterweeldossier moet de Vlaamse regering de loopgraven verlaten en respectvol in dialoog gaan met actiegroepen en Antwerpenaren. Respect begint met correct studiewerk. Wat nu op tafel ligt, is een schijnoplossing die onvermijdelijk uitmondt in procedureslagen en vertragingen”, zegt Bart Somers (Open Vld).

 

Voor Somers moeten extra berekeningen de context creëren voor dialoog en draagvlak. “Het huidige studiewerk gebeurde met twee maten en gewichten. De gedifferentieerde tolheffing, die men bij het Oosterweeltraject als randvoorwaarde heeft gebruikt, moet men ook doorrekenen bij de andere alternatieven als Oosterweel-Noord en Meccano. Anders vergelijk je appelen met peren.”

Maatschappelijk draagvlak

Volgens Somers kunnen die bijkomende berekeningen snel gebeuren, binnen de 14 dagen. “Dit vertraagt het dossier niet, maar zal net zorgen voor een snellere oplossing via een breed gedragen consensus. Het maatschappelijk draagvlak ontbreekt nu. De huidige beslissing zal leiden tot juridische procedureslagen, nieuwe referenda en jarenlange vertragingen. Dan staan we binnen tien jaar nog altijd in de file.”

Meer transparantie en overleg

“Het is daarom veel verstandiger om nu een objectieve en eerlijke vergelijking te maken en daarmee in dialoog te gaan met de actiegroepen. Enkel zo kan er een maatschappelijk draagvlak ontstaan. Alleen op die manier kunnen we hopen dat er binnen 10 jaar ook effectief een oplossing is voor het Antwerpse mobiliteitsprobleem. Dat is voor ons de essentie: een snelle oplossing voor het mobiliteitsinfarct in en rond Antwerpen”, aldus Somers.

“De Vlaamse regering communiceert nu vanuit een ivoren toren. Ze duldt geen tegenspraak, en dat is een oude manier van werken. Oosterweel zet de Antwerpenaren tegen elkaar op, terwijl het de stad net zou moeten verbinden. De regering-Peeters moet kiezen tussen meer transparantie en overleg of een koppig loopgravengevecht waarvan iedereen die in en rond Antwerpen in de file staat de dupe is.”

Geen vertraging, wel doorbraak forceren

Somers beklemtoont tenslotte dat Open Vld het dossier helemaal niet wil vertragen en ook binnen het Antwerpse schepencollege helemaal niet de intentie heeft om stokken in de wielen te steken. “We zijn een constructieve partner maar wie geen draagvlak zoekt, zorgt voor de echte vertraging, want dan zitten we opnieuw in het moeras van de afgelopen jaren. En daar zijn alle Antwerpse weggebruikers en ondernemingen het slachtoffer van.”