Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Oostelijk gericht perceel officieel geopend


6 mei 2019 – Vandaag, 6 mei 2019, is het oostelijk gericht perceel op de begraafplaats in Mechelen officieel geopend. Hiermee komt het stadsbestuur tegemoet aan een vraag die al lang leeft binnen de moslimgemeenschap in Mechelen.

“Er wordt bewust niet gekozen voor een aparte begraafplaats”, stelt burgemeester Bart Somers. “Iedere burger kan terecht op deze perken die naar het oosten gericht zijn, ongeacht de levensbeschouwing, maar door de begraafplaats naar het oosten te richten komen we tegemoet aan een vraag die al lang leeft binnen de moslimgemeenschap in Mechelen. Als je een inclusief beleid wil voeren, dan moet je consequent zijn in alle facetten. En dus moet ook op de stedelijke begraafplaats elke Mechelaar, ongeacht zijn of haar afkomst, terecht kunnen. Inclusief wil ook zeggen dat we geen voorstander zijn van aparte begraafplaatsen.”

Gelijkheid

Schepen Alexander Vandersmissen is heel tevreden met de opening: “Als fractieleider van de Stadslijst heb ik hier in 2016 nog mee voor geijverd om dit op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De werken hebben iets langer geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Elke Mechelaar moet in zijn of haar eigen stad begraven kunnen worden. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ik vandaag als bevoegde schepen het perceel officieel kan openen”.

De aanleg van het oostelijk gericht perceel past ook binnen een globaal masterplan rond de herinrichting van de graftuinen. Het doel is om de ruimtelijke kwaliteit en de beeldkwaliteit van de tuinen te verhogen en de stenen begraafplaats om te vormen tot een parkbegraafplaats. Daarbij werd beslist om ook naar het oosten gerichte begraafplekken aan te leggen. De oriëntering werd bepaald door vertegenwoordigers van de Moslimexecutieve.

Schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen Gabriella De Francesco wil hiermee een belangrijk signaal geven. “Voor ons zijn alle Mechelaars gelijk, ongeacht de levensbeschouwing, voor én na de dood. Begrafenisrituelen bestaan om het leed van de nabestaanden te verzachten. Ze moeten dan ook in Mechelen kunnen uitgevoerd worden.”
De totale uitbreiding van de begraafplaats heeft een kostprijs van 329.903,60 euro. In totaal zijn er 53 oostelijk gerichte grafkelders voor volwassenen geplaatst en is er op het oostelijk gericht perk ook nog plaats voor 30 foetussen en 34 plaatsen voor kinderen tot 7 jaar.

Daarnaast zijn er ook 126 grafkelders geplaatst voor begravingen voor 15 jaar op het reguliere perk. De grafkelders zijn van die kwaliteit dat ze minstens 100 jaar zullen meegaan.