Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Ontoelaatbaar dat moslimkampen jongeren opleiden tot Syriëstrijders

24 oktober 2013 – Bart Somers (Open Vld) heeft minister van Binnenlandse Zaken Milquet aan de tand gevoeld over de politionele aanpak van het jihadistenkamp dat zou plaatsvinden in de Ardennen. “Het kan niet dat minderjarige jongeren getraind en geïndoctrineerd worden om in Syrië te gaan vechten”, zegt Somers.

 

In de media verschenen berichten over de internetoproep van de Nederlander Abou Moussa om van 25 oktober tot 1 november tijdens een kamp in de Ardennen te verbroederen met een aantal moslims. Naar verluidt heeft Abou Moussa banden met Fouad Belkacem, de voorman van Sharia4Belgium en treedt hij op als spreekbuis van de Nederlandse jihadstrijders.

Verontrustend fenomeen

“We moeten niet alles op het internet serieus nemen, maar het feit dat parket en politie dit wel doen, is zeer verontrustend. Bovendien hebben er in het verleden al dergelijke kampen plaatsgevonden tijdens dewelke jongeren werden aangespoord naar Syrië te gaan”, aldus Bart Somers.

Hij vroeg de minister van Binnenlandse Zaken of ze kon bevestigen dat er een nieuw kamp zou plaatsvinden, of ze het initiatief had genomen om de lokale politie en burgemeester op de hoogte te stellen, en of ze op een of andere manier kon optreden tegen dit fenomeen.

Ouders en burgemeesters verwittigen

Minister Milquet antwoordde dat de bevoegde diensten wel degelijk op de hoogte zijn en dat ze niet hebben gewacht tot er informatie in de pers verscheen om de zaak in handen te nemen. Ze stelde dat de Belgische bevoegde actoren in samenwerking met hun Nederlandse collega’s verder onderzoek voeren naar de juistheid van de informatie, de plaats, welke activiteiten er zouden plaatsvinden, wie zou deelnemen en naar hun nationaliteit.

Bart Somers: “Indien er strafbare feiten zouden worden vastgesteld, hoop ik dat de gerechtelijke autoriteiten worden ingelicht. We moeten er alles aan doen om te verhinderen dat jongeren afdwalen op het gevaarlijke pad richting Syrië. De minister moet daarom de ouders van minderjarige deelnemers in kennis te stellen. Daarnaast vraag ik om de namen van de deelnemers te bezorgen aan de betrokken burgemeesters.”