Nieuws

Zoeken op categorie

Minister Somers, Stad Gent en VVSG geven officieel startschot voor Lokaal Energie- en Klimaatpact

2021/06/10 |

Binnenlands Bestuur

10 juni 2021 - In het Gentse Baudelopark hebben Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, burgemeester van Gent Mathias De Clercq, schepen Tine Heyse en voorzitter van de VVSG Wim Dries het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) officieel ondertekend. “De Vlaamse steden en gemeenten die het pact ondertekenen kunnen rekenen op extra financiële middelen. Samen gaan we voor een beter klimaat”, klinkt het bij minister Somers. Duidelijk: de focus van het pact ligt op het realiseren van de doelstellingen, met een minimum aan administratieve lasten.

Terug

Afgelopen vrijdag werd het Lokaal Energie- en Klimaatpact en de financiering definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het Pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. “Maar liefst 257 van de 300 steden en gemeenten ondertekenden dit burgemeestersconvenant al en gaan voor een CO2-reductie van minstens 40% tegen 2030. Met dit enthousiasme gaan we aan de slag, want de lokale besturen zijn onze eerste partners voor het behalen van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen", aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

In het Pact wordt er gefocust op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Bart Somers: “Zeer concrete en duidelijke doelstellingen staan daarbij centraal. Wervend voor zowel lokale besturen, als hun burgers, verenigingen en ondernemingen zodat iedereen mee op de kar springt. Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, een halve meter haag of gevelgroen per inwoner, één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners, één laadpunt per 100 inwoners, één deelsysteem per 1.000 inwoners,  één meter fietspad per inwoner, één vierkante meter ontharding per inwoner en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner. We beklemtonen de sleutelrol die lokale besturen in handen hebben voor het behalen van onze gezamenlijke klimaatdoelstellingen. In ruil hiervoor kunnen ze rekenen op ondersteuning en financiering van de Vlaamse regering.”

Het behalen van de doelstellingen wordt weliswaar opgevolgd, maar de financiering gebeurt op basis van maximaal vertrouwen in de lokale besturen. Voor het jaar 2021 gaat het om een bedrag van bijna 25 miljoen euro extra bovenop de middelen die door Ministers Demir, Peeters en Somers vanuit de Vlaamse begroting en de relancemiddelen ter beschikking staan van lokale besturen en hun burgers, verenigingen en ondernemingen. Deze 25 miljoen wordt verdeeld tussen de gemeenten die het Pact ondertekenen. Uiteraard mikken we op zoveel mogelijk steden en gemeente die op het Pact intekenen. Daarnaast zullen ook alle organisaties die lokale besturen willen ondersteunen uitgenodigd worden om eveneens het Pact te ondertekenen en aan te tonen hoe zij lokale besturen kunnen bijstaan in het realiseren van de engagementen.

Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: “Klimaat is erg belangrijk voor onze steden en gemeenten. Dit klimaatpact is een hefboom om de lokale ambities verder te realiseren, ook financieel. Het getuigt van vertrouwen in het lokale niveau. Daar zetten we ook vanuit de VVSG volop onze schouders onder.”

“We sturen aan op doelstellingen en laten de lokale besturen vrij om de middelen zo efficiënt mogelijk te besteden. We hebben hun creativiteit nodig om de doelstellingen te behalen. Meer bomen, minder papierwerk”, vult minister Somers aan.

Stad Gent springt alvast op de kar. Zij zijn de eerste die het pact (alvast symbolisch) ondertekenen. Dat gebeurde tijdens het persmoment in het Baudelopark aan een onthardingsproject. Enerzijds wordt het park verder uitgebreid door straten uit te breken en te integreren in het park, anderzijds wordt de kaai langs de Leie omgedoopt tot nieuwe ontmoetingsplek en toegankelijk gemaakt via een breed fietspad. Dit symboliseert perfect hoe klimaatacties belangrijke opportuniteiten naar het verhogen van levenskwaliteit behelzen.

Burgemeester Mathias De Clercq: “Het is in de steden dat we het verschil maken en waar we de uitdagingen aanpakken, ook op vlak van energie en klimaat. We zullen de middelen uit het Energie- en Klimaatpact goed kunnen gebruiken om onze ambities nog verder op te drijven. We gaan er niet alleen onze stad klimaatrobuuster mee maken, maar van onze stad een nog aangenamere plek maken om te wonen, te werken en te leven.”

Tine Heyse, schepen voor Milieu en Klimaat Stad Gent, vult aan: “Ons Gents klimaatbeleid is ook een hefboom om het leven van de Gentenaars te verbeteren. Dat gaat over meer groen en water in de buurt, comfortabele en zuinige woningen, goede fiets- en wandelinfrastructuur, en jobs in de bouw en de circulaire economie. We appreciëren dat de bijkomende middelen uit het Vlaams Energie- en Klimaatpact zonder extra planlast gepaard gaan en dat we kunnen focussen om ons sociaal klimaatbeleid verder te versterken.”

Klik hier om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te raadplegen. 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.