Nieuws

Zoeken op categorie

Definitieve goedkeuring: opkomstplicht wordt afgeschaft

2021/04/30 |

Binnenlands Bestuur

30 april 2021 - Na een positief advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse regering vandaag haar definitieve goedkeuring voor een ingrijpende hervorming. Bij de volgende lokale verkiezingen zal er geen opkomstplicht meer zijn en de invloed van de lijststem zal verdwijnen. Er komt ook een meer rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. “Een hoogdag voor de lokale democratie”, klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Terug

De Vlaamse regering heeft vandaag een voorontwerp van decreet definitief goedgekeurd dat onze lokale democratie ingrijpend zal veranderen. Zo zullen burgers niet langer verplicht zijn om te gaan stemmen bij de volgende gemeenteraads- en provincieverkiezingen in 2024. De opkomstplicht wordt afgeschaft.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Hier spreken we al over sinds de oprichting van mijn partij. Vandaag voeren we het uit. In de toekomst zullen kandidaten de burger moeten overtuigen om te gaan stemmen. Dat zal leiden tot een versterking van het debat. Elke partij zal de democratie op zich moeten verdedigen en uitleggen waarom stemmen belangrijk is. De kiezer zal niet gaan stemmen omdat hij verplicht wordt, maar omdat hij dat wil.”

Ook de invloed van de lijststem wordt afgeschaft. De kandidaten met de meeste voorkeurstemmen zullen worden verkozen, ongeacht de plaats op de lijst. “Vandaag heeft de plaats op de lijst een grote invloed. Kandidaten met weinig voorkeurstemmen werden soms verkozen omdat ze konden genieten van de lijststem. Kandidaten met veel voorkeurstemmen, maar een lage plaats op de lijst, werden dan weer niet verkozen. Door het afschaffen van de lijststem geven we de stem van de kiezer meer gewicht en verschuiven we de macht van de partijen naar de burgers”, aldus Bart Somers.

Burgemeester

De kiezer krijgt ook een grotere beslissingsmacht over wie de burgemeester wordt. In de toekomst wordt de stemmenkampioen van de grootste meerderheidsfractie automatisch burgemeester.

Bart Somers: “Vandaag is een hoogdag voor de lokale democratie. Vandaag realiseren we de meest ingrijpende hervorming in decennia. Waar het vroeger mogelijk was om partijpolitieke afspraken te maken, zal de burgemeester nu meer rechtstreeks verkozen worden. Minder particratie en meer democratie, de kiezer bepaalt.”

Nu de Vlaamse regering het licht definitief op groen heeft gezet, wordt verwacht dat het decreet nog voor de zomer in het Vlaams parlement gestemd wordt.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.