Nieuws

Zoeken op categorie

Constructieve motie van wantrouwen bij lokale besturen moet politieke impasses sneller oplossen

2021/05/04 |

Binnenlands Bestuur

4 mei 2021 - Wanneer er nu problemen ontstaan binnen een lokale meerderheid, moet er een lange en complexe procedure worden doorlopen om een nieuwe meerderheid aan te stellen. Het is de Vlaamse gouverneur en uiteindelijk zelfs de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur die er hun zegje over moeten doen. Politieke impasses slepen zo maanden en zelfs jaren aan. In de toekomst zal dit veranderen dankzij de constructieve motie van wantrouwen. “Binnenkort zal een lokale gemeenteraad volledig zelfstandig kunnen beslissen om een burgemeester, schepen of zelfs een volledig schepencollege te vervangen. We stappen af van het paternalisme en lange blokkeringen. Een snelle doorstart na een politiek conflict moet mogelijk zijn. We gaan voluit voor lokale autonomie.”

Terug

Afgelopen vrijdag gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring voor een ingrijpende modernisering van de lokale democratie. De opkomstplicht en lijststem worden afgeschaft en in de toekomst bepalen kiezers rechtstreeks wie de burgemeester wordt. Daarnaast wordt de constructieve motie van wantrouwen ingevoerd.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De constructieve motie van wantrouwen bestaat al op het Vlaamse en federale niveau. Het zorgt ervoor dat politieke conflicten binnen een meerderheid gemakkelijker kunnen opgelost worden. Op het lokale niveau moest in het geval van een conflict een trage en complexe procedure worden opgestart. Vlaanderen moest zich eerst in het lang en in het breed over de zaak buigen. Periodes van stilstand en immobilisme konden maanden en zelfs jaren aanslepen. Kijk maar naar de recente gebeurtenissen in Machelen.”

De afgelopen jaren belandden verschillende steden en gemeenten in een politieke impasse. Eén van de recente voorbeelden is inderdaad de gemeente Machelen, waar interne strubbelingen de meerderheid onder druk zetten. Wanneer dit gebeurt, moet tot op heden een lange en complexe procedure doorlopen worden, de zogenaamde “procedure van structurele onbestuurbaarheid”.

Deze structurele onbestuurbaarheid moet eerst worden vastgesteld door een meerderheid van de gemeenteraad. Vervolgens wordt de provinciegouverneur het veld ingestuurd om gesprekken aan te knopen met alle betrokken partijen. Wanneer dit is afgerond, komt het rapport van de gouverneur op het bureau van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur terecht. Die moet dan de onbestuurbaarheid vaststellen, waarna de lokale politieke partijen eindelijk op zoek kunnen gaan naar een nieuwe meerderheid.

Bart Somers: “Burgers zijn vandaag het slachtoffer van politieke conflicten die eindeloos blijven aanslepen, omdat de procedure om de impasse te beëindigen veel te complex is. Dat is nefast voor de inwoners van de gemeente. Een snelle doorstart na een politiek conflict moet mogelijk zijn. Vlaanderen hoeft geen rol te spelen in de vervanging van een burgemeester, schepen of zelfs voltallig schepencollege. Dat kan een lokale gemeenteraad perfect zelf. We stappen af van het paternalisme en gaan voluit voor de lokale autonomie. In het belang van onze burgers maken we het mogelijk om snel te schakelen in plaats van te verzanden in maandenlange periodes van blokkering.”

Een constructieve motie van wantrouwen moet ondertekend worden door een meerderheid van de gemeenteraadsleden en 2/3e van de verkozenen van elke indienende fractie. De indieners van de motie moeten meteen bij de indiening een kandidaat-opvolger voordragen voor elke lid van het schepencollege dat ze willen vervangen. “Met deze modernisering geven we de lokale besturen alle instrumenten in handen om hun gemeente zo goed mogelijk te besturen. We maken van de gemeenteraad het hart van de lokale democratie en maken een snelle doorstart na conflict mogelijk. ”, besluit minister Somers.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.