Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Minister subsidieert erfgoeddepot

 

Donderdag 28 september 2017 – Stad Mechelen krijgt een belangrijke hap uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur van de Vlaamse Regering. Van de 13 miljoen euro gaat 500.000 euro naar het Mechels erfgoeddepot. Dat maakte Sven Gatz, minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, gisteren bekend.

 

De stad Mechelen bouwt momenteel een integraal erfgoeddepot voor roerend en onroerend erfgoed van de stedelijke collecties. Daartoe worden momenteel de voormalige Rateaufabrieken aan de Leuvensesteenweg in Muizen omgebouwd. De kunst van het bewaren veronderstelt immers ook dat oude gebouwen een nieuwe bestemming krijgen.

 

“Voor de financiering van het project voorzag Stad Mechelen zelf 2 miljoen euro in de meerjarenbegroting en rekenden we nog op een miljoen euro subsidies van de provincie (540.000 euro) en de Vlaamse overheid (500.000 euro). Met de toezegging van de Vlaamse subsidiëring is de werking van Depot Rato verankerd. Wij zijn minister Gatz dankbaar voor de steun aan ons project”, zegt Bart Somers.

 

Als Vlaamse kunststad speelt Mechelen een regionale rol in erfgoedwerking. “Met de subsidiëring honoreert de minister de visie op de bovenlokale rol van de Mechelse depotwerking. Mechelen zal immers ook het voortouw nemen in het ontwikkelen van een regionaal depotbeleid voor andere lokale besturen”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.