Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Minister financiert ‘Kleur in jeugdwerk’

 

Woensdag 3 mei 2017 – Voor zijn project ‘Kleur in het jeugdwerk’ krijgt de stedelijke vzw J@M het maximumbedrag van 50.000 euro uit de subsidiepot van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.

 

Met dit project wil het stadsbestuur een honderdtal kinderen en jongeren met een niet-West-Europese achtergrond duurzaam toeleiden naar de Mechelse jeugdbewegingen. “Nog te vaak zijn onze jeugdbewegingen bolwerken van autochtone kinderen, jongeren en leiding. Ze weerspiegelen al lang niet meer de Mechelse jeugd van vandaag. Dit project is een opstap om ook onze Mechelse kinderen met een migratieachtergrond aan te moedigen de stap naar een van de vele jeugdbewegingen te zetten. De jeugdbeweging is immers de plek bij uitstek om te leren omgaan met diversiteit”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

Kleur in het jeugdwerk is een initiatief van vzw Jeugdwerk Mechelen, kortweg J@M. Deze vzw organiseert activiteiten in de vrije tijd van kinderen en tieners die maatschappelijk minder kansen krijgen om zich te ontplooien. “Een geëngageerd stadsbestuur moet zich aangesproken voelen om ook deze kinderen te betrekken bij zijn jeugdbeleid”, vindt schepen van jeugd Greet Geypen. “Deze zomer gaat ons project van start met de aanstelling van een projectcoördinator en een nulmeting. Evalueren doen we na één jaar. Uiteraard is het de bedoeling om ook daarna te blijven werken aan de integrale toegankelijkheid van het jeugdwerk in onze stad.”

 

Met buddytrajecten, begeleidingen op maat en ontmoetingsmomenten wil J@M de bruggen slaan naar deze jongeren. “We geven onszelf een jaar tijd om op die manier 100 jongeren in te schrijven bij een jeugdvereniging. De grote uitdaging zal erin bestaan dat ze ook na afloop lid blijven, zodat ook het jeugdwerk in Mechelen eindelijk en voor altijd een mooie afspiegeling biedt van onze diverse samenleving”, besluit schepen van diversiteit Marc Hendrickx.