Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Burgemeester van Mechelen

Bart in Mechelen

Mechelen finalist voor Europese duurzaamheidsprijs - Onze stad is finalist voor de European Green Leaf Award 2020. Met die prijs beloont een jury van de Europese Commissie de steden voor hun inspanningen rond duurzaamheid en levenskwaliteit. Andere genomineerden in de categorie tot 100.000 inwoners zijn de Finse stad Lappeenranta en het Ierse Limmerick. De European Grean Leaf Award (EGLA) is een […]
Eerste transitiehuis in Mechelen - De ministerraad zette gisterenavond het licht op groen voor de oprichting van het eerste transitiehuis in Mechelen. In een transitiehuis worden gedetineerden tegen het einde van hun straf begeleid om opnieuw te kunnen functioneren in de maatschappij. In zijn bestuursakkoord formuleerde het stadsbestuur al dat het werk zou maken van de re-integratie van ex-gedetineerden. “Dat […]
Opvangcentrum Zwartzustersvest klaar voor opening -   Woensdag 27 maart 2019 – Voor de tweede keer in drie jaar tijd opent stad Mechelen samen met Rode Kruis-Vlaanderen een noodopvanginitiatief voor asielzoekers. 180 asielzoekers kunnen een jaar lang terecht in het leegstaand ziekenhuis aan de Zwartzustersvest. “Donderdag verwelkomen wij de eerste bewoners”, zegt burgemeester Bart Somers.     “Wij willen dit opvanginitiatief harmonieus […]
Mechelen verstrengt regels voor kansspelinrichtingen -   Woensdag 21 maart 2019 – Het stadsbestuur van Mechelen nam een aantal maatregelen om de impact op de vestiging van kansspelinrichtingen te verhogen. Dit om de openbare rust en veiligheid te waarborgen. Eind verleden jaar sloten er twee wedkantoren op Mechels grondgebied de deuren. Na recente controle door de stad blijkt dat de overige vijf […]
Go werkt! Wetenschappelijk onderzoek meet resultaten project gezinsondersteuning -   Woensdag 6 maart 2019 – Het project waarmee de stad Mechelen sinds 2014 gezinsarmoede wil tackelen werkt. Dat blijkt uit de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het stadsbestuur en met de steun van het Kinderarmoedefonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. “Het is nu onze morele plicht om deze methodiek maximaal […]

Bekijk alle artikels