Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Mechelen ontvouwt shoppingplan

Woensdag 27 januari 2016 – Mechelen verder versterken en promoten als winkelstad. Dat is de ambitie van het actieplan ‘Mechelen Winkelstad’ waar het stadsbestuur en de Mechelse handelaars samen hun schouders onder zetten. Het plan zet vooral in op bereikbaarheid, meer beleving, kwaliteit , slimme toepassingen en samenwerking tussen handelaars en stadsbestuur.

Om Mechelen verder te versterken als winkelstad en weerbaar te maken tegen concurrentie van andere steden en mogelijk toekomstige projecten, ervoeren handelaars en stadsbestuur de noodzaak van een aantrekkelijker en performanter handelsapparaat. Dit plan bundelt de acties die stad en handelaars vanaf nu stelselmatig gaan uitrollen.

Bereikbaarheid in het autoluwe winkelhart

In de eerste plaats versterken we het autoluwe karakter van de binnenstad. Inzake thuisleveren met fietskoeriers willen we koploper worden in Vlaanderen. We bouwen een systeem uit waarmee handelaars uw aankopen op de randparkings brengen. En om de binnenstad verder autoluw te maken bouwen we 3000 nieuwe randparkings uit: aan het station, aan het rode Kruisplein en onder de Vesten. Dit wordt telkens gekoppeld aan een aangepast en uitgebreid parkeergeleidingssysteem.

Het openbaar vervoer en de taxishuttle worden verbeterd. Op die manier koppelen we aangenaam winkelen in een autoluw winkelhart met goede bereikbaarheid voor alle verkeersvormen. “Voor het luik openbaar vervoer volgt er een proefproject met De Lijn waarbij Mechelen een van de drie proefregio’s wordt waar de dienstregeling vanuit de gemeente wordt gestuurd. Ook de Shopping Shuttle blijft bestaan, maar wordt efficiënter ingezet, met een rechtstreekse verbinding tussen randparking Douaneplein en de Grote Markt. Ook al de inspanningen rond stadsdistributie zijn een versterking voor de lokale handel. Daarom wordt ook het promoten van milieuvriendelijke leveringen (o.a. ecokoeriers) en het gebruik van slimme boxen (zoals levering in lockersystemen aan de randparkings of in individuele ‘pakjesbrievenbussen’) in het plan opgenomen”, zegt schepen van mobiliteit Marina De Bie.

Beleving

ME winkelstad

“Als we de voorbije jaren ergens het verschil hebben gemaakt, dan is het wel op het vlak van stadsvernieuwing”, zegt burgemeester Bart Somers. “Ook hier schakelt ons shoppingplan een versnelling hoger. Met tal van stadsvernieuwingsprojecten geconcentreerd rond de hoofdwinkelassen wordt het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker gemaakt. Blikvangers hierbij zijn de heraanleg van de Boucherystraat en de drie winkelwandelstraatjes tussen Bruul en IIzerenleen. De IJzerenleen zelf wordt een terrassenplein met creatieve belevingsprikkels. Die ingrepen moeten vooral het ‘funshoppen’ stimuleren. Ook de oprichting van een gezamenlijk Mechels commercieel e-platform en lopende en nieuwe citmarketinginitiatieven rond Mechelen Kinderstad, mmMechelen Feest, Mechelen Morgen en Op.Recht.Mechelen moeten daartoe bijdragen.” “Met de parkeerplaatsen voor minder mobielen, extra fietsenstallingen en de aanwezigheid van de centrumpendel wordt de IJzerenleen als terrassenplein een aantrekkelijke uitvalsbasis voor een bezoek aan de stad”, vult schepen De Bie nog aan.

 

Bid

Een stad verkoop je samen. Handelaars en stadsbestuur trekken aan hetzelfde zeel. “Dat engagement willen we ook verankeren met een nieuw, formeel samenwerkingsverband. Daarom hebben we geopteerd om een BID (business improvement district) op te richten voor shoppingevenementen en shoppingcommunicatie. Dit project heeft tot doel de samenwerkingsverbanden tussen handel en horeca onderling en met de stad, toerisme en andere spelers te professionaliseren. We ontvangen hiervoor trouwens 188 000 euro subsidie van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)”, zegt schepen van Economie Katleen Den Roover. Het BID heeft als centrale doelstelling het lokaal ondernemerschap stimuleren, de beleving van de binnenstad versterken en de aantrekkingskracht van Mechelen verhogen. Handel, horeca en stad moeten elkaar inspireren, de krachten bundelen en samen Mechelen op de kaart zetten.