Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Mechelen gaat lage emissiezone invoeren

 

Vrijdag 20 januari 2017 – Het schepencollege van de stad Mechelen heeft vandaag principieel beslist om ten laatste tegen de zomer van 2018 een lage emissiezone in te voeren. Op die manier wil het stadsbestuur werk maken van een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving.

 

Omwille van de eenduidigheid van het beleid zal Mechelen de criteria van Antwerpen overnemen. Zo wil het stadsbestuur voorkomen dat in elke stad andere regels ontstaan voor de dieselwagens die wel of niet worden toegelaten.

 

Deze lage emissiezone zal zeker in de binnenstad worden ingevoerd, maar het schepencollege bekijkt de komende weken of ook andere delen van het grondgebied of zelfs het gehele grondgebied van Mechelen kan geïncorporeerd worden in deze zone. Hoe minder fijn stof, hoe beter voor de gezondheid natuurlijk. Maar ook onze historische gebouwen zijn gebaat bij minder roetuitstoot. Het bestaande uitgebreide ANPR-netwerk is perfect uitgerust om zo’n grote zone te controleren.

 

Evident zal de stad Mechelen de komende maanden over deze plannen een uitgebreide informatiecampagne opzetten, waarin ook aandacht gaat naar alternatieve vervoerswijzen zoals autodelen of fietsen. Het stadsbestuur belooft ook werk te maken van maatwerk voor minder mobiele mensen.