Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Mechelen bant quads

 

Dinsdag 27 juni 2017 –  Quads zijn niet langer welkom in Mechelen. “Deze lawaaierige voertuigen zorgen alleen maar voor gevaar en overlast”, zegt burgemeester Bart Somers. Het verbod gaat in vanaf 15 juli en geldt voor heel het grondgebied van de stad.

 

Het stadsbestuur oordeelt dat er nood is aan een totaalverbod omwille van het gevaar en de vele overlastmeldingen. “Uit vaststellingen van politie blijkt dat er een reëel gevaar is voor verkeersongevallen door bestuurders van quads, vooral omwille van hun risicogedrag. Te vaak brengen zij andere weggebruikers in gevaar. Als wij van veiligheid in het algemeen en verkeersveiligheid in het bijzonder een prioriteit willen maken, dan moeten we daar alle middelen voor inzetten, repressief en preventief”, verantwoordt Bart Somers.

 

Joy ride

 

Behalve het aspect verkeersveiligheid weegt ook de leefbaarheid door in de motivering van het stadsbestuur. “Veel bewoners van de binnenstad, maar ook van een aantal woonwijken hebben de voorbije maanden melding gemaakt van overlast door quads. Al te vaak worden deze open motorvoertuigen gebruikt voor joy rides. Vaak rijdt men gewoon toertjes door de stad, met de nodige lawaaihinder tot gevolg voor de omwonenden. Daar moeten we paal en perk aan stellen. Een totaalverbod drong zich op”, zegt schepen van preventie Stefaan Deleus.

 

Om het verbod af te dwingen worden langs de invalswegen verbodsborden C6 met zonale geldigheid geplaatst. Vanavond keurt de gemeenteraad een aanvullend reglement goed dat het quad-verbod vastlegt. Enkel quads die ingeschreven staan als landbouwvoertuig zullen dan toegelaten worden. Dat zijn in feite dan ook geen quads maar bos- en landbouwtrekkers.

 

 

quadverbod

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding quad-verbod C6