Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

“Mechelaars zijn meest gedisciplineerde chauffeurs van het land.”

 

Dinsdag 23 januari 2018 –  Er zijn nauwelijks nog overtredingen op de Mechelse wegen met trajectcontrole. Dat leert ons de eerste evaluatiefase. Bijna iedereen houdt zich aan de maximale snelheid op de verkeersassen met trajectcontrole. “De cijfers zijn verbluffend positief. De mentaliteitsomslag is totaal”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

In augustus kondigde de burgemeester het project trajectcontrole aan. Een half jaar later is het project bijna volledig uitgerold. “Op nagenoeg bijna alle trajecten, goed voor 20 km Mechelse straten, wordt de snelheid van alle passanten continu gemonitord. Enkel de doortocht Walem, Leuvensestenweg en Battelsesteenweg zijn nog niet operationeel. Die sluiten nog volgende maand aan.

 

Op sommige assen is de trajectcontrole nog maar een maand in voege. Daarvoor zijn de cijfers nog wat prematuur. “Overigens werken we op elke nieuwe as de eerste maand ook met verwittigingsbrieven naar overtreders. Maar op de assen waar de trajectcontrole al langer werkt, zijn de cijfers verbluffend”, zegt de burgemeester.

 

Op de Brusselsesteenweg ligt het percentage nog het hoogst met 1,74% stadinwaarts en 0,67% staduitwaarts. Op het eerste stuk van de as Hombeek-centrum richting Kapelle-op-den-Bos bedraagt het percentage overtredingen 1,37%, op een totaal van 192.371 passanten sinds de start van de trajectcontrole in augustus. In de andere richting bedraagt het maar 0,74%. “Het zijn enkel de zones 30 die boven de 1% overtredingen komen. Elders zakt het aantal overtredingen drastisch, amper nog in procenten te schrijven”, duidt Somers.

 

Verderop, op de as Bankstraat-Gijsbeekstraat, noteerden de nummerplaatlezers inderdaad amper nog overtredingen. 0.04% richting Kapelle en 0,01% richting Mechelen. Ook op de as Liersesteenweg is het aantal overtredingen verwaarloosbaar met resp. 0,01% en 0,04%. Soortgelijke percentages zien we op de as Leest: 0,09% in de zone 50 en 0,17% tot 0,00% in de zones 70. Op de zone 50-assen  Hombeeksesteenweg (operationeel sinds november) en Tervuursesteenweg (sinds oktober) noteerden we op respectievelijk 2 en 3 maanden 0,00% (sic!) overtredingen. Buiten het project is het stadsbestuur ook van plan om trajectcontrole te organiseren op de Leestsesteenweg en op de Koningin Astridlaan. De timing daarvan staat nog niet vast.

 

Snelheidsovertredingen op verkeersassen met trajectcontrole bedragen dus maar een fractie van het aantal overtredingen elders. Met bemande flitscontroles bedraagt het gemiddeld percentage overtredingen in Mechelen ongeveer 4%. Dat is de minder dan de helft het provinciaal gemiddelde van 8,7%. “We moeten dus amper PV’s opstellen dankzij onze trajectcontroles. En dat is de bedoeling. In Mechelen weten de chauffeurs dat ze gecontroleerd worden op snelheid. Continu en overal. Vooral op de assen met trajectcontrole houdt omzeggens iedereen zich aan de limiet. Dat is een fenomenaal resultaat”, meent Bart Somers.

 

Nochtans is de tolerantiemarge bij de anpr-camera’s niet groter dan bij bemande snelheidscontroles. De camera’s noteren dus dezelfde overtredingen. “Aangezien het Mechelse project trajectcontrole op dit ogenblik het grootste lokale project van Vlaanderen is kunnen we met deze evaluatie in de hand gerust besluiten dat de Mechelaars de meest gedisciplineerde chauffeurs van ons land zijn. Ik wens ze daarvoor te feliciteren en te bedanken”, aldus nog Somers.