Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Lancering BIN Battel – 5de buurtinformatienetwerk in Mechelen


7 augustus 2019 – De oprichting van BIN Battel volgt kort op de lancering van het eerste BIN-Z NOORD voor bedrijven in Industriepark Mechelen-Noord. Vandaag werd het oprichtingscharter ondertekend. Battel is al het vijfde buurtinformatienetwerk in Mechelen.


Op initiatief van burgemeester Bart Somers worden de bestaande buurtinformatienetwerken sinds enkele maanden opnieuw sterker aangestuurd door de politie. “Het is een informatie-uitwisseling tussen de leden onderling om tot een veilige omgeving te komen, buren te verwittigen of te sensibiliseren. Daardoor kan een goed draaiend BIN bijdragen aan het algemene veiligheidsbeleid. Het is een van de samenwerkingsakkoorden met niet-politionele diensten die opgenomen zijn in het zonaal veiligheidsplan van onze politiezone”, zegt Bart Somers.


In Mechelen zijn er ondertussen vier netwerken operationeel. Het BIN Stuivenberg telt 156 leden; het vorig jaar opgerichte BIN Oud Oefenplein telt 27 leden en het BIN-Z voor de handelaars van Mechelen centrum telt 328 leden. Het BIN-Z Mechelen-Noord, het eerste BIN specifiek voor bedrijven telt al een 30-tal bedrijven en groeit nog aan. Ook de bedrijvenzone Zuid werkt aan een eigen BIN. Dat wordt mogelijk dit najaar gelanceerd.


BIN Battel is dus het vijfde Mechelse buurtinformatienetwerk. Het begint aan de Neerweg en omvat het gehucht Battel. “We roepen bij deze de bewoners ook nog eens op om aan te sluiten bij het netwerk. Hoe meer leden, hoe meer zintuigen op scherp, hoe performantereen BIN zal zijn. Daarom zijn ook al onze gemeenschapswachten en wijkagenten aangesloten bij het BIN, vanuit hun preventie rol. De dienstverlening is bovendien gratis”, zegt schepen van preventie Abrahman Labsir.


“Een BIN is geen gadget, maar een structurele pijler in ons veiligheids- en preventiebeleid. Daarom willen we de effecten ervan ook goed opvolgen en meten. Er komt een jaarlijkse evaluatie van de BIN-werking om na te gaan in welke mate de doelstellingen vanhet BIN behaald zijn. Zo zal uiteraard het aantal berichten, opgesplitst in dringende en niet-dringende berichten, gemonitord worden, evenals de kwaliteit van de berichtgeving, de opvolging van de berichtgeving en evident de toename of afname van criminaliteit of overlast in de actieradius van het nieuwe BIN. Tijdens het eerste kwartaal van 2019 daalde het aantal inbraken in gebouwen (niet-woningen) met 28% t.o.v. het eerste kwartaal van 2018. We hopen dat we het fenomeen nog verder kunnen terugdringen met de oprichting van dit BIN-Z”, aldus nog Somers en Labsir.