Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Kordate aanpak sluikstorten werpt vruchten af

 

Vrijdag 24 februari 2017 – In 2016 kregen 731 mensen in Mechelen een GAS-boete. Dat is een stijging van 13% tegenover 2015. Met de GAS-boetes wordt vooral asociaal en overlastgedrag beteugeld.

 

De meeste GAS-boetes gaan naar het bevuilen van de openbare ruimte: sluikstorten en zwerfvuil. Samen goed voor 311 dossiers in 2016. “Daar ligt ook onze focus. De zorg om de netheid van het openbaar domein is een absolutie prioriteit voor ons. Overtreders moeten streng bestraft worden. Zij riskeren niet enkel de maximum boete van 350 euro, maar ook de opruimingskosten. Alles samen kan dat oplopen tot 500 euro of meer”, zegt burgemeester Bart Somers. Het stadsbestuur vecht met verschillende wapens tegen de problematiek van het sluikstorten. Met verhoogde waakzaamheid van politie en uitvoeringsdiensten, cameratoezicht, sensibiliseringsacties en hoge boetes.

 

De meeste vaststellingen gebeuren door de politie, maar ook de gemeenschapswachten kunnen GAS-vaststellingen doen. “In 2016 hebben onze gemeenschapswachten 51 GAS-PV’s opgesteld. Bijna een derde van het totaal aantal. Trouwens, door verhoogd toezicht en samenwerking met politie in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil werden er alleen in januari van dit jaar al 20 GAS-boetes uitgeschreven door gemeenschapswachten”, zegt schepen van preventie Stefaan Deleus. Het jaaroverzicht toont aan dat ook wildplassen, het deponeren van huisvuil in de publieke vuilbakjes en opzettelijke beschadigingen in Mechelen niet onbestraft gebeuren.

 

Vanaf 2015 kwam er een opvallende daling in het aantal GAS-boetes in vergelijking met voorgaande jaren. Dat heeft te maken met het gewijzigd verbaliseringsbeleid. “We kozen voor een focus op die artikels uit de algemene bestuurlijke politieverordening die werkelijk hinderlijk of asociaal zijn. Ons actieplan tegen sluikstorten en zwerfvuil dat voorbije zomer werd uitgerold is daarvan de beleidsmatige vertaling”, verduidelijkt Bart Somers.

 

Ook de komende maanden zal de focus van bestuurlijke handhaving via GAS gericht zijn op het indammen en bestraffen van alle vormen van bevuiling van de openbare ruimte.

 

 

 

 

Overzicht GAS-dossiers 2016

 

Mechelen

 

 

 

 

 

Gemengde

Meerderjarigen

Totaal

Aantal dossiers

109

622

731

Opgestarte dossiers zonder bemiddeling

5

570

575

Opgestarte dossiers met bemiddeling

34

17

51

Schriftelijke bezwaarschriften

1

81

82

Mondeling verhoor

2

56

58

Opgelegde boetes

7

358

365

Vrijgesteld van boete

7

89

96

Sepot technisch/inhoudelijk

72

57

129

Lopende dossiers

24

126

150

Beroep

 

0

0

0

 

Evolutie GAS 2006-2015

 

2006

273

2007

1034

2008

1263

2009

1765

2010

2308

2011

2158

2012

1868

2013

1299

2014

1143

2015

645

2016

731

 

 

 

Top 10 van de inbreuken

 

 

2016

2015

Sluikstorten:

173

141

Zwerfvuil:

138

58

Wildplassen:

94

117

Huisvuil in publieke vuilbak

74

33

Parkeren op brandweg

33

35

Beschadigen onroerend goed

31

26

Beschadigen roerend goed

21

18

Feitelijkheden/lichte gewelddaden

21

18

Huisvuil op verkeerd tijdstip

18

77

Nachtlawaai:

9

14