Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Jeugdinstelling begeleidt 100 jonge delictplegers

 

Vrijdag 8 juni 2018 – Net geen 100 jonge delictplegers hebben het voorbije jaar een of andere vorm van begeleiding gekregen in de Leemwinning, de jeugdinstelling aan de Jubellaan, die op initiatief van het stadsbestuur in 2016 de deuren opende.

 

In de Leemwinning organiseert jeugdzorg Emmaüs drie begeleidingsdiensten voor jonge delinquenten. De huidige werking met drie diensten onder één dak is nog maar sinds 1 juni 2017 in voege. Vandaag, een jaar later, hebben 97 jongeren een van de drie trajecten gevolgd. Dat gaat van het aanbieden van leertrajecten op maat, gemeenschapsdiensten, over mobiele begeleiding tot residentieel verblijf in de leefgroep.

 

Het gaat om jongens van 12 tot 17,5 jaar die ernstig delinquent gedrag vertonen. “Omdat we zelf initiatief hebben genomen om zulke instelling op ons grondgebied op te richten, vonden we het belangrijk dat we vooral jongeren uit de stad en de omgeving konden helpen”, zegt burgemeester Bart Somers. Ongeveer één derde van de jongeren die er worden begeleid, komt uit Mechelen.

 

Volgens schepen van preventie Stefaan Deleus kan de meerwaarde van die begeleidingen nauwelijks overschat worden. “Zonder onze instelling zouden al deze jongeren niet de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. De eerste slachtoffers daarvan zouden zijzelf zijn, in tweede orde hun omgeving en tenslotte de samenleving. Daarom is dit project een essentiële schakel in onze integrale veiligheidsketen”, zegt Deleus.

 

“Onze ambitie is natuurlijk niet om jonge delictplegers op te sluiten, maar om hen te helpen om opnieuw op een positieve manier aansluiting te vinden bij hun omgeving en de samenleving.  Da’s een winsituatie voor de jongeren en de samenleving. Elke jongere die we daarbij kunnen helpen, maakt die instelling de investering waard”, zegt Bart Somers. De Leemwinning bestaat sinds maart 2016 en is een unieke samenwerking tussen de stad Mechelen, de Vlaamse overheid en vzw Emmaüs.