Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Integraal veiligheidsplan voor leefbare stationsomgeving

 

Maandag 5 maart 2018 – De voorbije maanden heeft de omgeving van het station Nekkerspoel opnieuw te maken met terugkerende problemen van overlast en agressie. Met een batterij nieuwe maatregelen wil het stadsbestuur de leefbaarheid herstellen.

 

Het opgestelde veiligheidsplan is opnieuw een proeve van integraal beleid, de beste manier om complexe leefbaarheidsproblemen aan te pakken.

Het is opgemaakt vanuit de visie dat eerst orde op zaken gesteld moet worden via een doortastend en streng beleid gericht op veiligheid. Van zodra de orde en veiligheid hersteld zijn, moet een plan van ‘sociale heropbouw’ gemaakt worden.

 

 

In samenspraak met de lokale politie, het parket en de sanctionerend ambtenaar worden alle wettelijke mogelijkheden onderzocht om de geïdentificeerde daders van criminele feiten maximaal en zo snel mogelijk te straffen. “Waar mogelijk werk ik met plaatsverbod. Een ordemaatregel die ik ook elders in Mechelen al heb toegepast. Voor minderjarige daders wordt de NERO-procedure toegepast. De gekende panden waar drugs verkocht worden of andere illegale activiteiten plaatsvinden, zal ik waar mogelijk administratief sluiten. We zullen ook met gecoördineerde acties trachten het kaf van het koren te scheiden door met diverse overheden (sociale inspectie, FAVV,…) tegelijk controles in te lassen”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

 

Extra camera’s

 

 

De politie heeft 6 nieuwe hoge resolutiecamera’s aangekocht. Zij worden de komende dagen prioritair gemonteerd in de onmiddellijke omgeving van het station: 2 ter hoogte van de Dijlebrug, 1 aan het Ontvoeringsplein (uitgang station), 1 aan de parking van het station, 1 aan het Speelgoedstraatje (kant Sint-Rumoldusstraat), 1 aan de kruising met de Grote Nieuwedijkstraat, Nekkerspoelstraat en Sint-Rumoldusstraat.

 

 

Een preventieve maatregel is het doodlopend maken van het Speeldgoedstraatje. “De bedoeling is dat jongeren of andere daders via het speelgoedstraatje geen vluchtweg meer zouden hebben. Wellicht is een afsluitbaar een probaat middel. Dit zal hoe dan  ook maatwerk zijn. Ter plaatse moet bekeken worden wat de beste oplossing is, rekening houdend met de brandveiligheid”, zegt schepen van Preventie Stefaan Deleus.

 

 

Ledverlichting

 

 

Tegelijk wil de stad ook werken aan een verbetering van de kwaliteit van het openbaar domein. “Zo hebben we afgesproken om de verledding van onze openbare verlichting die past in het lichtplan van de stad prioritair te gaan oriënteren op Nekkerspoel. Binnen de twee maanden willen we ledverlichting in de omgeving van het station, met name in Speelgoedstraatje, aan het Ontvoeringsplein, de Frans Halsvest tot Bakelaarstraat en in de Sint-Rumoldusstraat”, aldus nog Deleus.

 

 

Aan de achterkant van de stationsparking (kant Sint-Rumoldusstraat) maakt de stad werk van een verfraaiing met beplanting en een afsluiting. De wijkteams zorgen continu voor de netheid in de omgeving. Toezicht door gemeenschapswachten en politie hebben al geleid tot heterdaad betrapping op sluikstort. Het toezicht wordt volgehouden. “Bijkomend zullen we ook voor dit fenomeen een camera inzetten. De lokale politie beschikt over een kleinere, kwaliteitsvolle camera die meer verdoken kan worden opgesteld. De eerste experimenten met dit nieuwe systeem van cameratoezicht zullen vanaf begin maart uitgevoerd worden op sluikstort-hotspots”, kondigt Somers aan.

 

 

De stad gaat ook samenwerken met de NMBS en Securail in Nekkerspoel-station zelf. Deleus: “Met een gezamenlijke inzet van toezicht in en rond het station kunnen we efficiënt de sociale controle verhogen, wat ontradend werkt.” Met de reeks maatregelen wil het stadsbestuur de orde en leefbaarheid in wijk Nekkerspoel op korte termijn herstellen en duurzaam in stand houden.