Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

“Het Vlaams beleid faalt. Geef meer bevoegdheden aan de lokale besturen”

11 januari 2014 – “We staan overal in de file in Vlaanderen: niets gaat nog vooruit. Er zijn nu nog langere wachtlijsten voor gehandicapten, voor kinderopvang, voor sociale woningen en scholenbouw. De regering Peeters heeft gefaald.” Aldus Bart Somers, Open Vld-lijsttrekker voor het Vlaams parlement, in enkel weekendinterviews.

 

Mechels burgemeester Bart Somers maakt in De Tijd, Gazet van Antwerpen en De Morgen een vlijmscherpe analyse van de Vlaamse regering. “Ik ben veertien jaar burgemeester van Mechelen en zie elke dag dat de Vlaamse Regering belangrijke maatschappelijke problemen niet onder controle krijgt. We staan nu gemiddeld 450 uur per jaar in de file, 100.000 mensen wachten op een sociale woning, 20.000 gehandicapten staan op een wachtlijst.”

Mijn ambitie is een beter Vlaanderen

“Wat we zelf doen, moeten we rapper doen. Wat we zelf doen, moeten we eenvoudiger doen. En wat we zelf doen, moeten we goedkoper doen. Je kan dan wel de schuld geven aan Europa en zeggen dat België niet functioneert, maar het is verdorie Vlaanderen dat niet goed werkt. En dat moet veranderen. En ik geloof dat dat kan. Mijn ambitie is een beter Vlaanderen, met eenvoudigere spelregels, snellere procedures en meer rechtszekerheid.”

Volgens Somers heeft de Vlaamse regering twee fundamentele fouten gemaakt. Ze heeft zich in de eerste plaats onvoldoende voorbereid op de voorspelde bevolkingsgroei. Ten tweede wil Vlaanderen vanuit een soort keizer-kostermentaliteit alles zelf doen en geeft ze onvoldoende vertrouwen aan de lokale besturen. Terwijl stads- en gemeentebesturen net het best gewapend zijn om problemen op een pragmatische en flexibele manier op te lossen.

Ruimtelijke planning is een puinhoop

“In 2008 kreeg de Vlaamse regering een nieuwe demografische studie waaruit verrassend bleek dat er tegen 2030 600.000 inwoners zouden bijkomen in Vlaanderen. Dat is veel, meer dan er nu Antwerpenaars rondlopen. Wel, dan moet men aan de alarmbel trekken en voorbereidende stappen ondernemen. Dat heeft men niet gedaan.”

“Het gevolg? Wachtlijsten voor kleuterscholen en in de kinderopvang, hogere prijzen voor woningen, en vooral: een gebrek aan visie. Als we er nu niet voor zorgen dat de mensen dicht bij verkeersknooppunten of stations gaan wonen, zal Vlaanderen verder verkavelen, waardoor de files aangroeien en de problemen totaal onoplosbaar worden. De ruimtelijke planning is trouwens een puinhoop. De top van de administratie geraakt er zelf niet meer uit. En de Raad van State schiet geregeld nog wat gaten in de regels”, zegt Somers.

Geef meer bevoegdheden aan lokale besturen

Somers pleit daarom voor een interne Vlaamse staatshervorming, waarbij bevoegdheden massaal worden overgeheveld naar de lokale besturen. “In Vlaanderen zit 7 procent van de bevoegdheden bij de stads- en gemeentebesturen. Gemiddeld is dat in Europa 14 procent, en in Denemarken zelfs 28 procent. Vlaanderen moet meer vertrouwen geven aan de steden en gemeenten. En schaf de provincies af. Die zijn totaal overbodig.”

Met enkele voorbeelden illustreert Somers de bemoeizucht van de Vlaamse regering. “Als burgemeester heb ik niets te zeggen over de busverbindingen in mijn stad. Zo wil ik een bus naar het industrieterrein, maar ze is er niet omdat De Lijn niet meewerkt. Ik wil een nieuw woongebied creëren, maar botst op strakke Vlaamse regelgeving. Ik wil een sociale woonwijk renoveren en ben daar intussen bijna vijftien jaar mee bezig. Ik wil in Mechelen mee investeren in een gesloten instelling voor jonge boefjes, maak daar geld voor vrij en stel gratis grond ter beschikking, maar na vijf jaar is er nog geen steen gelegd.”

Onafhankelijkheid is niet de oplossing

Somers waarschuwt tot slot voor de eventuele splitsing van het land. Een onafhankelijk Vlaanderen is volgens hem niet de oplossing. ““Ik praat liever over mezelf dan over de anderen, maar ik ben bezorgd over de strategie van de N-VA. De corebusiness van Open Vld is de creatie van welvaart, terwijl de N-VA een nationalistische partij is die streeft naar Vlaamse onafhankelijkheid. Ze gebruikt haar economisch programma enkel om die ultieme droom te realiseren.”

“Ik kom uit een VU-gezin, maar als de N-VA haar zin zou krijgen, zou dat een ramp voor Vlaanderen zijn. Als de N-VA haar programma realiseert, is dat even erg als de val van Antwerpen in 1585 of het verlies van Frans-Vlaanderen en Rijsel in de 17de eeuw. De confederale logica is een dekmantel voor separatisme, en dan gaan we onvermijdelijk Brussel verliezen. We zouden gek zijn, als we dat doen. Brussel, met zijn internationale economische uitstraling, is onze hoofdstad en de hoofdstad van Europa. Met de N-VA is dat morgen het buitenland.”

Boodschap van N-VA is ongeloofwaardig

De boodschap van N-VA – prioritair werk maken van een sociaaleconomische federale regering – is volgens Somers dan ook ongeloofwaardig. “De N-VA kan simpelweg geen regering steunen die België er sociaaleconomisch weer bovenop brengt, want dan zou ze bewijzen dat ons land wél werkt en dat is in tegenspraak met haar programma. Ze willen de Belgische staat net opdoeken en laten geen gelegenheid onbenut om te beweren dat België niet functioneert.”

“Kijk ook wat de N-VA in de Vlaamse regering doet. Met de afschaffing van de jobkorting is de grootste belastingverhoging ooit doorgevoerd. In principe heeft Vlaanderen, nú al, voor 6,75 procent fiscale autonomie. Weet je hoeveel daarvan wordt gebruikt? 0,1 à 0,2 procent. En we komen van 2,87 procent. Ik wil alleen maar zeggen dat de N-VA in de Vlaamse regering alleszins geen liberaal beleid voert. En ik wil een zo liberaal mogelijke regering die het land niet blokkeert. Want vergis u niet: met haar confederaal model is de N-VA de grootste bondgenoot van de PS. De Vlaams-nationalisten zijn enkel uit op een nieuwe blokkering van ruim 500 dagen die ons land opnieuw aan de rand van de afgrond brengt.”