Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

“Geweld in Oekraïne moet stoppen”

19 februari 2014 – Open Vld-Kamerleden Bart Somers, Vincent Van Quickenborne en Willem-Frederik Schiltz vragen aan buitenlandminister Reynders om Europese sancties te bepleiten tegen de Oekraïense autoriteiten. “Onze resolutie die door de Kamer werd aangenomen, moet uitgevoerd worden nu de situatie in Kiev escaleert.”

 

Gisteren en vannacht kwam het opnieuw tot gewelddadige confrontaties tussen manifestanten en ordetroepen in Kiev, met naar verluidt 25 doden tot gevolg. “Wij veroordelen het extreme geweld, zowel van de politie als van provocateurs. Het is betreurenswaardig dat de ontspanningspogingen van dit weekend daardoor op niets uitdraaien. Geweld leidt nooit tot oplossingen”, zegt Somers die samen met zijn partijgenoten in december naar Kiev reisde.
Europese bemiddelingsmissie
Open Vld vraagt minister Reynders om tijdens de raad van buitenlandministers sancties tegen de Oekraïense autoriteiten te bepleiten. Niet om de bevolking te treffen of de situatie verder te bemoeilijken, wel om de president en zijn entourage opnieuw tot dialoog te bewegen. Daarnaast moet er ook een Europese bemiddelingsmissie komen om beide partijen constructief aan tafel te brengen.
Open Vld-resolutie uitvoeren

“Het afwachtende beleid van de Europese Unie heeft duidelijk gefaald. Het is hoog tijd dat de unie een krachtiger signaal geeft. Het is intriest dat er eerst meer dan twintig doden moeten vallen vooraleer Europa overweegt te handelen”, vindt Somers. Hij dringt er ook op aan om de Open Vld-resolutie, die in de Kamer over de grenzen van meerderheid en oppositie heen werd goedgekeurd, dringend uit te voeren.