Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Fietssluizen gaan fietsostrade beveiligen

 

Maandag 1 januari 2016-  Om de veiligheid op de fietsostrade in Mechelen te verbeteren komen er fietssluizen op de kruispunten met de Kleine Nieuwedijkstraat en de Caputsteenstraat. In overleg met de provincie onderzoekt de stad ook om de kruispunten te beveiligen met verkeerslichten.

 

Uit de evaluatie die het stadsbestuur maakte over de veiligheid op de fietsostrade in Mechelen bleek de veiligheid van de fietsers onvoldoende verzekerd. Daarom besliste de burgemeester in overleg met de schepen van mobiliteit vandaag om de voorrangsregeling op de fietsostrade tijdelijk aan te passen. Het provinciebestuur van Antwerpen, dat de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen liet aanleggen, werd vandaag ingelicht van de plannen van het Mechels stadsbestuur.

 

“Bij de realisatie van de fietsostrade hadden we het provinciebestuur geadviseerd om ter hoogte van de twee gelijkgrondse kruisingen aan de Kleine Nieuwedijkstraat en Caputsteenstraat te werken met fietsbruggen. Dat was natuurlijk de veiligste oplossing voor de fietsers, maar die is allicht wegens kostprijs niet weerhouden. Het provinciebestuur heeft zich nu akkoord verklaard met ons voorstel om op beide kruispunten verkeerslichten te plaatsen. Op korte termijn gaan we in overleg met het provinciebestuur om de uitvoeringsmodaliteiten en timing te bespreken. Die oplossing is volgens ons nodig om de zwakke weggebruiker beter te beschermen”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

Fietssluizen

 

In het belang van de veiligheid van de fietsers wil de burgemeester in afwachting daarvan toch al een tijdelijke maatregel invoeren. “Ter hoogte van beide kruispunten halen we de fietsers uit de voorrangsregeling. Onze evaluatie stuurt daarop aan, maar we moeten de fietsers ook dwingen om te stoppen en voorrang te verlenen, anders blijft dat reglement dode letter”, zegt Somers, “daarom plaatsen we eerstdaags fietssluizen, barrières die de fietser zullen dwingen te stoppen voor de kruispunten.”

 

Burgemeester Somers nam de beslissingen voor de lokale aanpassingen aan de fietsostrade vanuit zijn wettelijke bevoegdheid voor de openbare veiligheid op Mechels grondgebied.