Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Elke dag GAS-boete voor sluikstorten, betrapping verdubbelt drie jaar op rij

 

 

Donderdag 14 februari 2019 – Vorig jaar werd in Mechelen bijna elke dag een GAS-PV voor sluikstorten opgesteld,  325 om precies te zijn. Opvallend: 30% van deze PV’s wordt opgesteld door vaststellende ambtenaren. Dit aandeel verdubbelt al drie jaar op rij!

 

In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten zet stad Mechelen sinds 2010 ook vaststellende ambtenaren in. Dat zijn personeelsleden met een uitvoerende taak, die van de gemeenteraad ook het mandaat kregen om inbreuken uit de algemene bestuurlijke politieverordening te vatten in een bestuurlijk verslag, beter bekend als GAS-PV. Vandaag zijn ze met 21. In 2018 werden in totaal 1118 GAS-PV’s opgesteld. 40% daarvan zijn de vaststellingen met betrekking tot sluikstorten en zwerfvuil (325) en het aanbieden van afval op een verkeerd tijdstip (160).

 

“Onze focus ligt inderdaad op het vaststellen en betrappen van sluikstorters. Bewoners en beleid storen zich mateloos aan dat fenomeen. We proberen het daarom op alle mogelijke manieren te beteugelen. Met toezicht door politie, gemeenschapswachten, vaststellende ambtenaren en sluikstortcamera’s. Met succes, want het aantal betrappingen neemt jaar na jaar toe. In 2018 werden in totaal 325 vaststellingen van sluikstorten en zwerfvuil gedaan . De GAS-PV’s van de politie vertegenwoordigen met 70% natuurlijk nog steeds het grootste deel, maar ook de GAS-PV’s van onze ‘citytroopers’ neemt opvallend toe. Met 97 bestuurlijke verslagen zijn ze nu al goed voor 30% van alle vaststellingen inzake sluikstorten en zwerfvuil. In 2017 was dat nog 14%, in 2016 nog maar 7%”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

“In Mechelen controleren we ook nauwgezet op de tijdstippen waarop afval mag aangeboden worden. Ook dat is gereglementeerd en willen wij afdwingen. In veel gemeentes blijft zo’n reglement dode letter. Bij ons niet”, zegt schepen van preventie Abdrahman Labsir. “De controle daarop gebeurt in hoofdzaak door  vaststellende ambtenaren en gemeenschapswachten. In 2018 werden 160 vaststellingen gedaan van aanbieden van afval op momenten waarop dat niet is toegestaan, waarvan 124 of drie vierden door onze ambtenaren.”

 

Uit de stadsmonitor bleek al dat Mechelen van zijn bewoners goede punten krijgt voor de netheid van de openbare ruimte. Maar dat vergt voortdurend inspanningen, sensibilisering en handhaving. “Wie betrapt wordt, riskeert in veel gevallen de maximum GAS-boete van 350 euro, zeker bij herhaling of bij sluikstorten op plaatsen waar stad extra heeft gesensibiliseerd. Meestal worden ook de ruimingskosten nog verhaald op de dader. Zo kan een boete al gauw oplopen tot duizend euro en meer”, aldus nog Bart Somers.