Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Eerste transitiehuis in Mechelen8 April 2019 – De ministerraad zette gisterenavond het licht op groen voor de oprichting van het eerste transitiehuis in Mechelen. In een transitiehuis worden gedetineerden tegen het einde van hun straf begeleid om opnieuw te kunnen functioneren in de maatschappij.

In zijn bestuursakkoord formuleerde het stadsbestuur al dat het werk zou maken van de re-integratie van ex-gedetineerden. “Dat is in hun eigen belang, maar zeker ook in het algemeen belang, want het voorkomt recidive. Een transitiehuis is dus een gevangenis light zo je wil, waar ze intensief begeleid worden met het oog op hun nakende vrijlating. In een transitiehuis zetten de begeleiders in op actief burgerschap en de zelfredzaamheid van deze gedetineerden. Zo helpt Mechelen mee voorkomen dat justitie ongeleide projectielen vrijlaat. In ons veiligheidsbeleid is dit dus weer een grote stap voorwaarts”, verzekert burgemeester Bart Somers.

Voor het binnenhalen van de primeur was Mechelen in concurrentie met zeven andere Vlaamse steden. Het trackrecord dat Mechelen reed op het vlak van integrale veiligheid is niet vreemd aan de keuze voor Mechelen. Eerder werkte het stadsbestuur al samen met de Vlaamse overheid voor de oprichting van een besloten jeugdinstelling. “Waar de meeste steden nimby pleitten voor dat soort initiatieven, hebben wij zelf de hand uitgestoken om een besloten jeugdinstelling op ons grondgebied op te richten. De instelling aan de Jubellaan is perfect verweven met de omgeving en verricht schitterend werk. Jongeren worden er weer – met vallen en opstaan – op het rechte pad gebracht. In hun en ieders belang”, zegt Bart Somers.

Het Mechelse transitiehuis zal ingericht worden in twee panden in eigendom van het Sociaal Huis aan de Hanswijkstraat 46 en 48 waar eerder de winternachtopvang voor thuislozen werd aangeboden. Het transitiehuis is een samenwerkingsverband van G4s Care en de stichting Exodus Nederland onder de naam ‘Sterkhuis’. Als coöperatie kregen zij van de ministerraad ook de vergunning om een project op te starten in Spa. Zo zal er vanaf dit najaar in Vlaanderen en Wallonië één transitiehuis ingericht worden, meer bepaald vanaf september 2019. In elk transitiehuis is er plaats voor een vijftiental abituriënt-gedetineerden. Van overheidswege wordt hiervoor een budget van 1,8 miljoen euro vrijgemaakt.

Als de pilootprojecten na evaluatie een succes blijken te zijn, komt er na een jaar een uitbreiding naar ongeveer 100 plaatsen verspreid in Vlaanderen en Wallonië.