Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Eerste steen voor nieuw dorpshuis Hombeek

 

Woensdag 26 april 2017 – Stadsbestuur en aannemer hebben vandaag de eerste steen gelegd voor de uitbreiding en renovatie van het dorpshuis van Hombeek. Begin 2018 moeten de werken klaar zijn. Op 6 juni 2017 om 19u kunnen omwonenden en geïnteresseerden al een rondleiding volgen in hun nieuwe centrale ontmoetingsplek in het hart van Hombeek.

 

Het nieuwe dorpshuis moet de blikvanger worden op een nieuw aan te leggen, aantrekkelijk dorpsplein. De uitbreiding van het dorpshuis is de locomotief die een hele trein van werkzaamheden op gang trekt. Na de zomer start de aannemer immers ook met het opnieuw aanleggen van het dorpsplein tot een centraal, groen dorpshart. Het gekozen concept is het resultaat van een inspraaktraject met de bewoners en Hombeekse belangengroepen. Voor de zomer van 2018 moeten ook deze werken klaar zijn en is de metamorfose van dorp Hombeek een feit. “Voor de eerste keer krijgt het dorp dan een echte vitale kern waarop en -rond mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten op maat van het dorp kunnen georganiseerd worden. Daar had het dorp nood aan”, zegt burgemeester Bart Somers.

 

De vormgeving van het nieuwe dorpshuis is mooi verweven met de landelijke omgeving. Het dorpshuis moet laagdrempelig worden en tegelijk energiezuinig geëxploiteerd kunnen worden. Door de uitbreiding komt er een  … m² nuttige ruimte bij. De totale oppervlakte van het nieuwe dorpshuis zal … m² bedragen. Het wordt een ontmoetingsplek waar verenigingen hun activiteiten goed geaccommodeerd kunnen ontplooien. Daarom komen er naast een grote zaal met een capaciteit voor 180 personen, ook verschillende multifunctionele zalen. Die zullen ook ingezet worden voor de dorpswerking, de wijkagent, de heemkundekring Hoembeka en het pastoraal punt. Bij de aanleg van het dorpsplein worden ook het Stationsplein, de Sint-Martinusstraat en de Diepestraat vernieuwd.

 

Dorpshuis Hombeek is een ontwerp van ARAS architecten uit Mechelen. Aannemer is de firma De Brandt nv uit Dendermonde.  De renovatie en uitbreiding samen kosten 2 miljoen euro. Het project wordt voor 85.000 euro gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interreg programma Vlaanderen-Nederland omwille van het duurzaamheidsaspect. Het maakt deel uit van het See2Do! project. In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om inwoners aan te zetten tot de energetische renovatie van hun woning. Hierbij volgen ze het ‘Doen door Zien’ principe.  De totale investering van het masterplan Hart voor Hombeek bedraagt 4 miljoen euro.

 

Meer info rondleiding op www.mechelenklimaatneutraal.be

 

eerstesteen Hombeek

Eerste steenlegging Hombeek Dorphuis – (van links naar rechts)

Schepen Deleus, schepen De Bie, burgemeester Somers, schepen Backx

 

hombeek-eerststeen

europa interreg