Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Debat septemberverklaring 2016 Vlaams Parlement

” zegt Bart Somers.

 

In het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement, sprak Bart Somers zijn waardering uit voor de inclusieve toon van de minister-president. “Standvastig en respectvol. Hij zoekt hier geen gemakkelijk succes, surft niet op tegenstellingen en zoekt de controverse niet op. Een houding die alle beleidsverantwoordelijken, alle politici zich zouden eigen moeten maken,” zegt Somers.

 

 

Geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof

Onze economie versterken blijft van groot belang. “Vlaamse bedrijven en ondernemers kunnen rekenen op een regering die hen ondersteunt. zeker nu de economische groei wat ter plaatse blijft trappelen is dat cruciaal. Er komen nieuwe lastenverlagingen. Voor bedrijven die investeren en willen groeien. Voor werkgevers die mensen aanwerven die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Subsidies voor KMO’s die internationaliseren en exporteren. Extra steun voor bedrijven die innoveren,” aldus Somers 

 

Geloof in eigen kunnen

“Met de kritiek van sommigen op de vergroening van de auto-fiscaliteit. Vandaag, één jaar later, zien we de resultaten. De ontdieseling is ingezet,” benadrukt Somers. “Onlangs verscheen het nog in de kranten: amper één op de vijf particulieren koopt nog een dieselwagen. Een forse daling. En dat dankzij de nieuwe fiscaliteit. Eenzelfde evolutie zien we in groene investeringen.”

 

Een gezonde boekhouding

“Je kan discussiëren over hoe de Oosterweelverbinding in de begroting moeten verwerkt. Je kan je afvragen of de ziekenhuisfactuur nu al dan niet in één keer moet worden gedragen. Er zijn argumenten pro en contra. Maar je kan,” zo zegt Somers,” als je intellectueel eerlijk bent, niet discussiëren over de vraag of de Vlaamse financiën structureel gezond zijn. Want ze zijn dat.”


Klik op de link hieronder om de volledige toespraak te lezen.

Downloads: Speech Bart Somers – Debat Septemberverklaring 2016