Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

“De Oekraïense burgers verdienen onze steun”

12 december 2013 – Bart Somers (Open Vld) heeft minister van Buitenlandse Zaken Reynders vandaag in de Kamer gevraagd om de pro-Europese protesten in Oekraïne hoog op de Europese agenda te plaatsen. “Het is niet aan ons om de Oekraïners op te dringen waar hun toekomst ligt. Maar we moeten hen wel duidelijk maken dat ze welkom zijn in een Europees huis.”

 

“De Oekraïense burgers verdienen onze steun”, vindt Bart Somers. “ Ze komen in opstand tegen een corrupte overheid en eisen hun democratische rechten en fundamentele vrijheden op. We kunnen niet tolereren dat hun vreedzaam en legitiem protest met geweld wordt beantwoord. Als we dat toelaten verloochenen we onze eigen democratische waarden, mensenrechten en het gehele Europese project.”

Somers vroeg minister Reynders om de kwestie hoog op de agenda te plaatsen van de komende Europese top. Hij drong er bij de minister ook op aan de ambassadeur van Oekraïne te ontbieden om het standpunt van ons land duidelijk te maken. “Onze regering moet ervoor zorgen dat de EU de nodige druk zal uitoefenen op de Oekraïense regering om de mensenrechten te respecteren en de mogelijke toetreding tot de EU te vrijwaren.” Reynders beloofde hieraan gevolg te geven.

“De burgers van Oekraïne, het tweede grootste land van Europa, eisen in een woelig intern conflict het recht op zelfbeschikking op. Ze willen deel uitmaken van de Europese Unie en van de waarden die ten grondslag liggen aan ons Europese project. Maar hun overheid heeft het Europees associatieverdrag on hold gezet en laat zich op economisch en politiek vlak chanteren door Rusland, dat op die manier een vroegere Sovjetrepubliek weer onder haar invloedsfeer wil brengen. Dit gaat niet enkel over gas of geld. Dit is eerst en vooral een ethisch dossier waarbij 49 miljoen Europeanen gechanteerd worden door hun regering”, besluit Somers.