Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

De Lijn onderzoekt samen met Mechelen haalbaarheid autonome shuttle

 

Woensdag 27 september 2017 – De Lijn gaat samen met Mechelen onderzoeken of een autonome shuttle haalbaar is in de stad. Het gaat om de ruimtelijke inpassing van een zelfrijdende bus, de gevolgen voor de mobiliteit en de interesse van voldoende reizigers. Mechelen en De Lijn willen zich zo voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst. In het voorjaar van 2018 moet de studie klaar zijn.

 

‘Klaarstaan voor de mobiliteit van de toekomst’

 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:

 

 

‘De zelfrijdende bus is spitstechnologie die tot de verbeelding spreekt. Wij willen de verbeelding tastbaar maken. Op Brussels Airport zijn we daar al langer mee bezig: nog dit jaar kiezen we een constructeur om een zelfrijdende shuttlebus voor de luchthaven te bouwen. In een stedelijke omgeving zal de toepassing complexer zijn, maar dat houdt ons niet tegen om te starten met onderzoek. Vlaanderen investeert vandaag in innovatie om morgen helemaal mee te zijn.’

 

 

Directeur-generaal Roger Kesteloot:

 

 

‘Zelfrijdende voertuigen zullen de mobiliteit ingrijpend veranderen. Om klaar te staan voor de toekomst, hebben we samen met Brussels Airport Company al een proefproject. De ontwikkelingen gaan echter zo snel dat we niet kunnen wachten op de uitrol van de proef op de luchthaven om vervolgens na te denken hoe we verder kunnen gaan. Daarom gaan we samen met Mechelen onderzoeken of een shuttle kan ingepast worden in de stad.’

 

 

Mechels burgemeester Bart Somers:

 

 

‘Bereikbaarheid is de grootste economische troef van Mechelen, maar ook zijn grootste bedreiging. Het is dan de taak van het stadsbestuur om te zoeken naar innovatieve vormen van slimme mobiliteit om die bereikbaarheid veilig te stellen in de toekomst. Daarom staan we open voor de creatieve inbreng van onze partners in mobiliteit. We zijn dan ook heel dankbaar dat De Lijn de autonome shuttle wil laten proefdraaien in Mechelen. Ook omdat De Lijn haar hoofdkantoor heeft in onze stad is Mechelen de geknipte locatie om dit ambitieus project op haalbaarheid te onderzoeken.’

 

 

Ook bewoners, handelaars en weggebruikers betrokken

Het gespecialiseerde bureau BUUR zal tegen begin 2018 een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Concreet gaat het om de haalbaarheid van mogelijke verbindingen, welke trajecten daarbij kunnen horen en welke infrastructurele aanpassingen ze vergen. Daarnaast kijkt de studie ook naar de gevolgen voor de verkeerscirculatie en of er interesse zal zijn van voldoende reizigers. Eenmaal er duidelijkheid is over een mogelijk traject, worden ook bewoners, handelaars en andere weggebruikers betrokken. Als de studie zegt dat een autonome shuttle kan, volgt een aanbesteding in 2018-2019.

 

 

Wat is een autonome shuttle?

Een elektrische autonome shuttle is verkeersveilig, duurzaam en biedt de kans om een hoge frequentie aan te bieden. Het is een voertuig dat zich zelfstandig en met lage snelheid (gemiddeld 20 km/h) door het verkeer beweegt. Dit gebeurt op een kort, vast traject dat hiervoor is aangepast. Een autonome shuttle deelt de weg met ander verkeer, er is geen aparte infrastructuur nodig.  Daarnaast houdt een dispatching het voertuig in de gaten. De technologie is dezelfde als die in zelfrijdende auto’s.

 

 

Veel ritten en korte wachttijden

Autonome shuttles zijn erg geschikt voor een stedelijke omgeving. Ze kunnen er zorgen voor een aanbod met veel ritten en korte wachttijden. Dit is op maat van steden met een grote vraag naar korte verplaatsingen. Door hun elektrische aandrijving stoten de shuttles geen schadelijke stoffen uit, wat goed is voor de luchtkwaliteit en de leefbaarheid. In de steden is de investering ook te verantwoorden door het grote aantal mogelijke gebruikers.

 

 

Op termijn kunnen autonome shuttles het openbaar vervoer fijnmaziger te maken. Een voorbeeld is de bediening van een bedrijvenzone of verderaf gelegen woonzone, waarvoor de bus nu een ommetje moet maken. Dit kost tijd, waardoor de reizigers langer onderweg zijn. Als ze voor het laatste stukje overstappen op een hoogfrequente shuttle, verliest de bus geen tijd meer met kronkelen en zijn de reizigers sneller op hun bestemming. Het is niet de bedoeling om autonome shuttles te veralgemenen op het hele net. Of autonome shuttles mogelijk zijn in nieuwe gebieden, wordt altijd eerst financieel en praktisch onderzocht.