Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

“Dalende trend aantal starters snel keren”

13 maart 2015 – Bart Somers vraagt extra inspanningen om dalende trend te keren

 

Tussen 2011 en 2013 is het aantal startende ondernemingen in Vlaanderen met bijna 9% gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor Werk en Economie Philippe Muyters op een vraag van Open Vld-fractieleider Bart Somers. “Het aantal starters daalde van bijna 42.000 naar 38.000. Vooral de provincie Limburg wordt getroffen,” zegt Bart Somers. Hij vraagt daarom aan de Vlaamse regering om extra maatregelen te nemen om mensen aan te moedigen een eigen zaak te starten.

 

Somers vroeg hoeveel mensen de laatste tien jaar gestart zijn met een onderneming in Vlaanderen. Uit de cijfers van de FOD Economie blijkt dat er tussen 2011 en 2013 een scherpe terugval is van het aantal startende ondernemingen: van 41.901 in 2011 naar 38.212 in 2013. “Dat betekent 3.689 starters minder of een terugval van bijna 9%,” zegt Somers. Cijfers voor 2014 waren nog niet beschikbaar.

 

De terugval doet zich voor in alle Vlaamse provincies. “De grootste terugval doet zich voor in Limburg, waar het aantal startende ondernemingen in drie jaar tijd met meer dan 13% is gedaald,” zegt Somers. De andere provincies tekenden een daling op tussen 7,5 en 10 procent.

 

Het is een oud zeer dat Vlamingen doorgaans risico-avers zijn en daarom niet snel een eigen zaak zullen opstarten. “Daarom werden in het verleden al heel wat inspanningen gedaan om de trend te keren,” zegt Somers. “Toch moeten we nu vaststellen dat door de economische crisis deze inspanningen niet het verhoopte resultaat opleveren: het aantal starters stijgt niet maar daalt.” Somers vraagt daarom dat Vlaanderen extra inspanningen zou leveren.

 

In zijn antwoord kondigde de minister alvast aan dat het nieuwe Agentschap Ondernemen en Innoveren (AOI) in de nabije toekomst beter zal samenwerken met Syntra Vlaanderen voor de bevordering van het ondernemerschap. Binnen de nieuwe Vlaamse bevoegdheid ‘toegang tot het beroep’, zullen er eveneens initiatieven genomen worden om het startend ondernemerschap in Vlaanderen te versterken. “Daarbij zal er ook aandacht gaan naar de verhoging van de aantrekkelijkheid van het starten van een eigen zaak en de vermindering van de administratieve lasten, en dat is een goede zaak,” zegt Somers.