Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Burgemeester sluit overlastcafé op Nekkerspoel

 

Donderdag 31 januari 2019 –  Sinds deze week is het café De Brug aan het Ontvoeringsplein bestuurlijk gesloten op bevel van burgemeester Bart Somers. Het café zorgt al geruime tijd voor overlast in de buurt.

 

Café De Brug is gelegen aan een toegangspoort naar het centrum van Mechelen. Omwonenden klagen er al langer over diverse vormen van overlast. “Als mensen mij aanspreken over aanhoudend lawaai, vechtpartijen, drugs dealen, zwartwerk, sluikstorten, intimidaties, zwerfvuil van slagroomcapsules, allemaal als gevolg van deze exploitatie, dan moet ik als burgemeester mijn verantwoordelijkheid nemen. En voor mij primeert de openbare orde en de leefbaarheid in de buurt”, stelt burgemeester Bart Somers.

De overlast beperkt zich trouwens niet enkel tot het plein zelf, maar deint verder uit naar de omliggende straten Frans Halsvest, Jan Bolstraat en parking station Nekkerspoel. Dit alles zorgt voor een verhoogd onveiligheidsgevoel bij buurtbewoners.

 

De voorbije maanden heeft de politie in opdracht van de burgemeester gewerkt aan een stevige dossieropbouw. “Op basis van de reglementering in onze algemene bestuurlijke politieverordening heb ik het café deze maandag laten sluiten”, verduidelijkt Somers. Zolang de uitbaters niet de vereiste vergunningen kunnen voorleggen, blijft het pand gesloten.

 

“We hebben in Nekkerspoel sinds enkele jaren zeer zwaar geïnvesteerd in vernieuwing, opwaardering en cohesie. Dat verdient nazorg en kordaat optreden waar nodig”, meent Bart Somers.