Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Boek: ‘Steden maken het verschil. De toekomst begint lokaal’

6 maart 2014 – Geef meer bevoegdheden aan lokale besturen, het politieke niveau dat het dichtst bij de mensen staat. En geef burgers meer inspraak en kansen op participatie zodat ze zich betrokken voelen en er een breder maatschappelijk draagvlak ontstaat. Zo luidt het pleidooi van Bart Somers in het boek ‘Steden maken het verschil. De toekomst begint lokaal’.

 

De uitgave past in de boekenreeks ‘Stadslucht maakt vrij’ en is het inhoudelijke vervolg op de Open Vld-stedendag van september vorig jaar. “Liberalen hebben iets met steden”, zegt Somers. “Dat is ook de leidraad in het boek: steden zijn niet het probleem, maar net de oplossing. Vlaanderen moet daarom een lokaal pact uitwerken dat steden en gemeenten meer middelen en bevoegdheden geeft. Met minder regelneverij en meer ruimte voor initiatief.”

In het boek schetsen twaalf auteurs – Vincent Van Quickenborne, Els Ampe, Rik Daems, Claude Marinower, Pieter Delrue, Bart Tommelein, Jean-Jacques De Gucht, Mercedes Van Volcem, Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Mathias De Clercq en Luc Gieraerts – telkens een stedelijke uitdaging. Het gaat om thema’s als burgerparticipatie, globalisering, mobiliteit, onderwijs en kinderopvang, economie, cultuur, wonen, innovatie en klimaatverandering.

De overkoepelende oplossing, zoals aangereikt in dit boek, is meer bestuurlijke slagkracht voor steden en het lokale niveau in het algemeen. “In de 28 landen van de Europese Unie bedraagt het economisch gewicht van de lokale besturen gemiddeld 14 procent van het bruto binnenlands product. In Denemarken is dat liefst 38 procent. In ons land is het amper 7 procent. Daarmee bengelen we achteraan als 22e van de 28 EU-landen. Dat moet veranderen”, vindt Somers.

‘Steden maken het verschil. De toekomst begint lokaal’ telt 218 bladzijden en is verkrijgbaar in de boekhandel.