Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Boek: ‘Een beter België. Een federale toekomst voor ons land’

12 januari 2014 – “Wie pleit voor een onafhankelijk Vlaanderen, verzwijgt de werkelijke kostprijs. En die ligt ongelofelijk hoog.” Dat zei Open Vld-parlementslid Bart Somers bij de voorstelling van ‘Een beter België. Een federale toekomst voor ons land’.

 

Somers is een van de auteurs van ‘Een beter België. Een federale toekomst voor ons land’, een boek waaraan ook Guy Verhofstadt, Paul De Grauwe, Dave Sinardet, Erwin Mortier, Emmanuel Vandenbossche en Rolf Faltermeewerkten.

Nationalistisch eenheidsdenken

Somers waarschuwt in het boek voor een soort nationalistisch eenheidsdenken. “De droom die de separatisten verkopen is er een die zegt dat we in een post-ideologische, Vlaamse heilstaat gaan komen waar iedereen hetzelfde denkt, zoals de communisten dat ook geloofden. Dat is voor mij als liberaal politicus enorm bedreigend: ik geloof in de botsing der ideeën”.

Hij wijst er ook op dat de kostprijs van een Vlaamse onafhankelijkheid ontzettend hoog zal liggen. “Even hoog als in 1585 met de val van Antwerpen of het verlies van Frans-Vlaanderen in de zeventiende eeuw. Dat waren periodes van economische en culturele verschraling. Ik hoop dat de geschiedenisboekjes het begin van de deze eeuw niet moeten duiden als de tijd waarin Vlaanderen Brussel verloor”.

Federalisme versus confederalisme

In het boek onderzoeken zeven experts uit verschillende vakgebieden wat de optimale staatsstructuur is voor ons land. Wat wordt er verstaan onder begrippen als federalisme en confederalisme? En waarom verdient het eerste de voorkeur op het tweede?

Bart Somers: “Het verschil tussen beiden ligt niet in de hoeveelheid bevoegdheden op het ene dan wel op het andere niveau. Het ligt in de bereidheid te aanvaarden dat er ook op andere niveaus dan het Vlaamse een volwaardige democratie kan bestaan.”

Co-auteur Guy Verhofstadt geeft in zijn bijdrage mee dat de blokkeringen in de politieke werking van ons land zijn toe te schrijven aan confederale elementen, zoals alarmbelprocedures en de pariteit in de regering. “Een confederatie is nooit een stabiele constructie, maar gaat altijd de een of de andere richting uit. Ofwel ga je naar een splitsing, ofwel naar een federatie”.

Pleidooi voor federale kieskring

Verhofstadt herhaalde zijn pleidooi voor een federale kieskring. “In een federaal land zijn er federale instellingen nodig. Een koning en een premier zijn niet voldoende.” Politicoloog Dave Sinardet onderschrijft die stelling. “We zijn inderdaad geen normaal federaal land doordat de premier maar in één landsdeel stemmen kan of hoeft te halen. We moeten naar een federale kieskring waar minstens dertig of veertig zetels op het spel staan.”

Sinardet relativeert ook het belang van meerderheden in elke taalgroep. Van de veertig jaar na de splitsing van de politieke partijen zijn er zestien jaar geweest waarin één taalgroep geen meerderheid had. Tien jaar daarvan waren het de Franstaligen die geen meerderheid hadden (onder meer onder de regeringen-Tindemans en Martens-Gol).

Staatshervormingen en welvaart?

Econoom Paul De Grauwe komt in het boek tot de vaststelling dat de opeenvolgende staatshervormingen niet voor meer welvaart hebben gezorgd. “We hebben de mystiek gecreëerd dat als Vlaanderen meer eigen economische hefbomen heeft, we het ook economisch beter zouden doen. Ik heb daar zelf ook in geloofd, tot ik naar de feiten en de cijfers ben gaan kijken.”

“Ondanks de verschillende staatshervormingen is de Vlaamse groei blijven afkalven in vergelijking met de Waalse groei. Economische groei is een dynamiek die zich moeilijk laat beheersen en het is een akte van geloof te denken dat door een zevende en achtste staatshervorming Vlaanderen sterker gaat groeien. Wie dat denkt, gelooft in mirakels.”

De kwestie Brussel

Historicus Rolf Falter duidt zijn invalshoek in het boek: “Ik heb mij als Test-Aankoop opgesteld. Stel, je knipt de band door met Wallonië en Brussel. Dan wint Vlaanderen wint 6 miljard euro. Maar wat verlies je? De voogdij over 100.000 Brusselse Vlamingen. Brussels blijft liggen waar het ligt, maar je hebt er niets meer over te zeggen. Wie spreekt over een boedelscheiding weet niet waar hij aan begint.”

Auteur Erwin Mortier bekeek de staatshervormingen vanuit een culturele bril. “Er is nooit een homogene Belgische cultuur geweest is, ook niet in de negentiende eeuw. Ons land is altijd een tweestromenland geweest, maar dat mag geen argument zijn voor de verdamping ervan. In tegendeel, ons land is veel complexer dan een kruising van Germaanse en Romaanse geesten of van lasagne en levernoedels om het zo maar eens te zeggen. We beschikken over een diversiteit waar we in de eenentwintigste eeuw ons voordeel mee kunnen doen.”
‘Een beter België. Een federale toekomst voor ons land’ kost 17,50 euro en is te koop in de boekhandel.

Meer info: http://www.wpg.be/een-beter-belgie