Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Empathie

Vorig jaar werd ik vijftig. Net voor parlementsverkiezingen. Twee klippen die je doen nadenken. Zou je niet iets anders gaan doen? Je zit al meer dan 15 jaar in het parlement, een hectisch leven. Ik heb er echt bij stilgestaan.

 

Maar de band met het engagement van de beginjaren is te sterk, de goesting te groot. Bouwen aan de toekomst, vorm geven aan de samenleving. Bovendien zorgt ervaring voor slagkracht, impact. Ongemerkt ben ik bij de kleiner wordende club gaan behoren die over Wetstraat uit de jaren ’80 en ’90 kan meepraten.

 

La fonction crée l’homme. Ik weet het niet. Verontwaardigd ben ik nog dagelijks. En een louter beheerder word ik nooit. Daarvoor zit het geuzenbloed te diep, is de dadendrang te groot, de overtuiging dat we als samenleving beter kunnen te sterk.

 

Ik koester ook mijn voluntarisme. Nooit naief, maar Mechelen kan voor nooit een provincienest zijn maar steeds een grootstad-in-spe (zij het laboratoriumformaat), Vlaanderen mag niet grijs zijn maar ambitieus, de toekomst steeds een avontuur en geen gevaar. De vrijheid altijd de norm. Met de blik op de sterren.

 

Toch heeft 15 jaar burgemeesterschap mij beinvloed, meer dan welke andere politieke functie. Niet alleen in mijn onlosmakelijke band met Mechelen. Het bracht mij dichter bij de mensen. In al hun verscheidenheid en kwetsbaarheid. Je staat als burgervader dicht bij hun angsten en hun dromen, hun vallen en rechtkrabbelen. De sjerp doet iets met uw ziel. Het maakt u milder, verantwoordelijk, verbonden.

 

Wat is het sterkste wapen van een goed politicus ? Een sterke overtuiging, zeker en vast. Dossierkennis en werkkracht: absoluut. Optimisme, want dat zorgt voor energie om beter te doen. Maar vooral dat ene woord empathie. Inlevingsvermogen, zich verbonden kunnen voelen met de andere. Altijd de mens zien: uniek, onvervangbaar. Daar zit ook de warmte van het liberalisme: elke mens laten meetellen, kansen geven, ruimte en vrijheid. Niemand achterlaten, niemand uitsluiten. Dat is mijn engagement.