Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Actie Veilig Schoolbegin van start – Mechels antwoord op oproep van VIAS om alert te zijn in het verkeer


28 augustus 2019 – De start van het nieuwe schooljaar is meteen ook de kick-off van de actie ‘Veilig Schoolbegin’. Met extra controleposten maakt de politie tijdens de eerste weken van september elke weggebruiker attent op de nieuwe situatie op onze wegen.


“Op 2 september gaan ongeveer 40.000 kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, opnieuw naar school in Mechelen. Dat zorgt elk jaar opnieuw voor een plotse grote impact op de mobiliteit in en rond de stad en dus ook op de verkeersveiligheid. Met de actie willenwe dus vooral sensibiliseren, de weggebruikers opnieuw laten wennen aan elkaar. Onze politie zal daarvoor in herkenbare uniformen aanwezig zijn. Op sommige plaatsen worden zij daarin bijgestaan door gemeenschapswachten”, verduidelijkt burgemeester Bart Somers.


Proactief en repressief


De actie is dus op de eerste plaats sensibiliserend. Toch zal politie ook extra toezicht houden op inbreuken die gemaakt worden door fietsers. “Zo kreeg ik voor de zomer veel klachten over fietsers die de verboden rijrichting nemen of aan de verkeerde kantvan de straat op het fietspad rijden. Ik heb de politie gevraagd om hier tijdens de eerste schoolmaand op te controleren, ook repressief”, aldus nog Bart Somers.


Er komen een vijftiental toezichtsposten gedurende de twee eerste weken. Er wordt ook personeel ingezet aan de scholen zelf. De politie zal bijvoorbeeld goede opstelplaatsen voor wachtende fietsers of voetgangers aanduiden. Ook de geüniformeerde aanwezigheidalleen scherpt de alertheid van de weggebruikers aan. ‘Veilig schoolbegin’ kadert in het verkeersveiligheidsplan van de lokale politie. De actie wordt visueel ondersteund met 9 spandoeken en mobiele tekstkarren op drukke invalswegen. “De actie sluit ook perfectaan bij de oproep van VIAS vandaag aan bestuurders om alert te zijn voor schoolgaande jeugd in het verkeer”, besluit Bart Somers.