Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

“Aanpak gewelddadig radicalisme vraagt een betere opvolging thuisonderwijs”

Vlaams fractieleider Bart Somers heeft vragen bij de opvolging van thuisonderwijs in Vlaanderen. “Thuisonderwijs hoeft niet per definitie problematisch te zijn, maar in een aantal gevallen loert toch het risico van segregatie en maatschappelijk isolement om de hoek. Zeker in gezinnen en omgevingen waar er risico bestaat voor radicalisme moeten controle op de kwaliteit, de inhoud en de context van huisonderwijs prioritair zijn,” zegt Bart Somers, die hierover een vraag stelde aan Vlaams minister van onderwijs, Hilde Crevits.

 

Bart Somers vroeg naar de huidige controles op thuisonderwijs. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat die controles ondermaats zijn,”  zegt Bart Somers. “In eerste instantie worden er geen gegevens bijgehouden van de leerkrachten, zoals bijvoorbeeld hun opleidingsniveau. Zij worden ook niet gescreend door de onderwijsinspectie. “

Slechts 5% wordt gecontroleerd, waarvan 25% een negatief advies krijgt

Er zijn ook te weinig controles. Van de 2287 leerlingen die vorig jaar thuisonderwijs volgden, werden er 120 gecontroleerd. “Dat is amper 5%! 25 daarvan kregen bovendien een negatief advies. Dat wil zeggen dat bij 1 op 5 van deze, toch eerder reactieve, controles, het huisonderwijs als negatief wordt beoordeeld. Dat is zorgwekkend.” Somers vindt dat de controles ook allerminst proactief zijn. “Zonder externe melding gebeurt de eerste controle pas ten vroegste na 1 jaar en bij kinderen ouder dan 12 zelfs wanneer men al 3 jaar huisonderwijs volgt. Dat is onvoldoende.”

Het bevoegde agentschap voert wel dringende controles uit na melding van andere bevoegde instanties. “Maar vanuit mijn eigen politiekorps in Mechelen hoor ik dat zij omwille van privacy redenen geen enkele informatie krijgen over wie er thuisonderwijs volgt. Hoe kunnen zij dan  eventuele problemen melden?”

Prioriteit voor controles op thuisonderwijs in potentieel geradicaliseerde milieus

Bart Somers wijst erop dat de output van huisonderwijs gecontroleerd wordt door een examen bij de examencommissie, maar hij stelt zich de vraag of leerstof onder de knie krijgen het enige doel is van onderwijs. “Evident steun ik het principe van de vrije keuze van onderwijs”, zegt hij, ”maar in sommige gevallen denk ik dat er bij thuisonderwijs een potentieel gevaar kan zijn voor segregatie en isolement, zeker als blijkt dat de controles ondermaats zijn.”

Hij vraagt dan ook dat men meer controleert bij thuisonderwijs in potentieel geradicaliseerde milieus. “De huidige radicaliseringsgolf indachtig en met het stijgende aantal Syriëstrijders in Vlaanderen, vind ik het ook noodzakelijk dat controles op thuisonderwijs in potentieel geradicaliseerde milieus prioriteit krijgen”, stelt Bart Somers. “Wanneer jongeren in bijvoorbeeld salafistische milieus op een ongecontroleerde manier thuisonderwijs volgen, bestaat de kans dat zij geïsoleerd geraken en op die manier een reëel gevaar vormen voor onze samenleving.” Somers vraagt dan ook dat er een betere informatie-uitwisseling komt tussen de onderwijsinspectie en de veiligheidsdiensten.